Piliakalnių istoriją įamžinome filme

Obelyno pagrindinėje mokykloje vyko mokymai „Pieš­tinės ir plokščiosios marionetės animacijos pagrindai bei technika. Kūrybinės dirbtuvės“. Paskaitą vedė UAB „Vilanimos filmų studijos“ direktorius ir prodiuseris, meno vadovas bei režisierius, Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos lektorius Valentas Aškinis bei Jūratė Leikaitė - animatorė, režisierė, prodiuserė, scenaristė, dailininkė, iliustratorė.

4-10 klasių mokiniai buvo supažindinti su pagrindinėmis ir šalutinėmis pieštinės animacijos judesio kompo­nuo­tė­mis, fonų piešimu, veiks­­­mo truk­mės nustatymu. Taip pat vaikai sužinojo, kaip pa­rengiami bei išdėstomi fo­ne personažai, kaip komponuojamas kadras, kokie yra filmavimo būdai ir scenų derinimas su garsu.

Dėstytojai turėjo atsivežę sa­vo kompiuterinę įrangą. Per savaitę iki vizito moksleiviams reikėjo atlikti „namų darbus“ – nupiešti atskiras animacines sce­­nas, remiantis legendomis apie Vedrių bei Kazokų piliakalnius (Var­sėdžių apylinkės). Vėliau šios scenos buvo nufilmuotos ir sukurtas anima­cinis filmas, ku­ris meniškai iliust­ruoja kraš­to istorinę praeitį.

Puiku, kad mo­­kykloje ugdomi vaikų kūrybiniai gebėjimai, įtraukiant juos į kūrybos procesą.  

Mindaugas ARMONAS, Obelyno pagrindinės mokyklos istorijos mokytojas metodininkas

AUTORIAUS nuotr.