„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

Diena, skirta knygai

Gegužės 7-oji – Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena. Ji kiekvienam lietuviui primena rusų carinės valdžios represijas, kuriomis buvo varžomi kiek­vienos tautos brandumą liudijantys ženklai – kalba, knygų leidyba, spauda, laisvas žodis. Per 40 spaudos draudimo metų paaiškėjo, kad lietuviškoji spauda plito, nepaisant jokių persekiojimų ir bausmių. Pasak bibliofilo Domo Kauno, Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena turėtų būti antroji šventė po nepriklausomybės atgavimo. 

Šia reikšminga pro­ga Pajūrio Stanislovo Bir­žiš­kio gimnazijoje vyko įvairūs renginiai. Priešmokyklinės grupės ugdytiniai spalvino žinomų pasakų iliustracijas, 1–4 klasių mokiniai gamino knygutes, skaitykloje lankėsi ir patys mažiausieji – darželinukai. Bibliotekoje pertraukų metu vyko knygų skirtukų gamyba, gimnazijos fojė buvo rodomas filmukas „Lietuviškos spaudos draudimas ir tautinis atgimimas“. 

Renginį užbaigėme Pajūrio miestelio rekreacinėje teritorijoje, kur visi skaitė savo atsineštas knygas. Taip gimnazi­jos bendruomenė prisijungė prie šalyje surengtos ak­cijos „Lietuva skaito“. Lie­­tu­va skaičiavo tądien skai­tan­čiuo­­­sius ir siekė vienoje vietoje daugiausiai skaitančiųjų rekordo. Pajūriškiai taip pat pasiekė savo rekordą – vienoje vietoje grožines knygas skaitė 233 gimnazijos bendruomenės nariai. Džiu­­gu buvo matyti gamtos ap­­suptyje patogiai įsitaisiu­sius knygos mylėtojus. 

Skai­ty­da­­mi mokiniai taip pat rinko ir lentoje užrašė gražiausius žodžius. Patiems aktyviausiems šių mokslo metų bibliotekos skaitytojams gimnazijos direktorius Juozas Žy­mančius įteikė padėkas. Rei­kia pasidžiaugti, jog knygas skaito tiek patys mažiausi mokinukai, tiek abiturientai. Visus akty­viausius skaitytojus pasie­kė Pa­jūrio miestelio bib­lio­te­ki­nin­kės Rasos Griš­kie­nės dovanotos knygos. 

Nuoširdžiai dėkoju visai gim­nazijos bendruomenei už aktyvų dalyvavimą renginyje. 

Irena TVERIJONIENĖ

Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja, bibliotekininkė

Erikos ŠIAUDVYTYTĖS nuotr.