„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

Įsimintina viešnagė Zarasuose

Vieno kūrinio konkursas LABAS, kuris jau 15 metų vyksta Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijoje, pakviečia mokinius iš visos Lietuvos. Į baigiamąjį konkurso laimėtojų susitikimą balandžio viduryje atvyko daug jaunųjų kūrėjų iš įvairių mūsų šalies mokyklų. Net iš Zarasų, Pauliaus Širvio progimnazijos. Draugiški ir linksmi mokiniai bei jų mokytoja Andželika Vitkūnienė jau antrą kartą viešėjo Žemaitijoje, todėl pakvietė mus pasakyti „labas” Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijai. Tad grupė mūsų gimnazijos mokytojų ir mokinių per visą Lietuvą keliavome į Aukštaitiją.

Be galo buvo smagu susitikti su kūrėjų ugdytoja mokytoja Andželika bei jos mokinėmis. Mokytoja supažindino su progimnazija, papasakojo apie įdomią ir turiningą jos veiklą, tradicijas, kasdieninius džiaugsmus bei rūpesčius. Vėliau mūsų gimnazijos mokiniai ir mokytojai prie P. Šir­vio biusto skaitė pasirinktus poeto eilėraščius. 

Po to mokytoja A. Vitkū­nie­­nė palydėjo mus į kelionę po Zarasų kraštą, kuris ste­bi­na ne tik ežerų gausa, bet ir objektais, kuriuos aplankėme. Pirmiausia nuvyko­me prie Stelmužės ąžuolo – seniausio Lie­tuvos gamtos paminklo. Spė­jama, kad jam per 1500 metų. Šalia – jauki medinė baž­nytėlė ir varpi­nė. Paskui mūsų laukė pasivaikščiojimas Zaraso ežero pa­krante, žvelgėme į nutolusius tolius nuo 17 metrų aukščio apžvalgos rato. Dar viešnagė viešojoje miesto bibliotekoje, kur sužavėjo netradicinės erdvės ir nuoširdus pokalbis su biblio­tekininkėmis. Tikriausiai vi­si prisimins ir įdomų susitikimą Tiltiškių malūne. Kadaise čia Šventoji suko girnas, malė miltus, čia įsižiebė pirmoji elektros lemputė Zarasų krašte. Dabar šioje vietoje įsikūręs radijo imtuvų muziejus, kurio vadovas – nuostabus pasakotojas Dalius Bu­čen­ka. Klausėmės jo istorijų, senų radijo reportažų ir vinilinių plokštelių įrašų... Bu­vo labai įdomu. Maloniai mus sutiko ir Salako jūrų muziejuje. Gidė papasakojo daug netikėtų faktų apie surinktus 700 eksponatų, paskui, kad sektųsi, paglostėme akmenį Kau­kutį. Atmintyje išliks ir didinga bei savita Salako baž­nyčia, suręsta iš tašytų lauko akmenų. 

Nepastebimai pralėkė diena, aplankėme daug gražių vietų, istorinių objektų. Labai greitai kelionėje praėjo įdomios literatūros, istorijos, geo­g­­rafijos pamokos... Zarasų kraš­tas sužavėjo ne tik puikia gamta, bet ir nuoširdžiais žmonėmis. Iš visos širdies dėkojame mus lydėjusiai Zarasų Pau­liaus Širvio progimnazijos lietuvių kalbos mokytojai A. Vit­kūnienei, jos mokinėms Justei Sipavičiūtei bei Gretai Mi­kutavičiūtei. 

Aušra BAUBLIENĖ

Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos mokytoja

AUTORĖS nuotr.