„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

Vaižganto pėdsakų beieškant

Grupė Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos mokytojų keliavo mūsų literatūros klasiko Juozo Tumo-Vaižganto keliais. Į literatūrinę kelionę mus lydėjo ir išsamiai Kulių istoriją pristatė šio krašto šviesuolė, buvusi gimnazijos direktorė ir istorijos mokytoja Zuzana Jankauskienė.  

Nepaprastai įdomūs šio kraš­to žmonių prisiminimai apie Vaižgantą, Sofiją Kyman­tai­tę-Čiurlionienę, Mikalojų Kons­tan­­tiną Čiurlionį. Apsilan­kė­me miestelio muziejuje, didingoje Kulių bažnyčioje, įdomios architektūros kultūros namuose, išgirdome buvusios gimna­zijos direktorės įžvalgų apie Ku­lių gimnazijos istoriją ir dabartį. Grįžome į Šilalę  per Rie­ta­vą, kur aplankėme dvarą, gro­žėjomės nuostabiu  parku. 

2019-ieji – Žemaitijos, Vie­to­vardžių metai, minimos Vaiž­ganto 150-osios metinės. Li­tera­tū­ri­nės kelionės metu dis­kutavome, skaitėme prisiminimus ir paties Vaižganto žodžius, skirtus Lietuvai ir lietuviams.

Zoja MASTEIKIENĖ

Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos mokytoja 

AUTORĖS nuotr.

 

Atnaujinta Penktadienis, 04 Spalio 2019 08:35