„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

Europos kalbų diena

Obelyno pagrindinėje mokykloje tradiciškai paminėta Europos kalbų diena. Mes mokomės dviejų užsienio kalbų – rusų ir anglų. 

Šventę pradėjo mažiau­sieji mokinukai. Ket­vir­to­kai padainavo anglų kalbos abėcėlę, o ant­rokai pademonstravo, kokių ang­liškų žodžių jau iš­moko per pir­mą naujų moks­lo metų mė­nesį. 

7–10 klasių mokiniai, paruošti moky­to­jos Silvos Vi­liu­šienės, parodė kompoziciją rusų kalba „Me­tų laikai“ ir atliko nuotaikingą dainelę „Juo­das katinas“.              

Tačiau nevalia užmiršti garsaus lietuvių kalbi­nin­ko Jono Jab­lons­­kio žodžių: „Ma­ža garbė svetimom kalbom kal­bėti, didi gėda savos nemokėti!“ Esame žemaičiai ir tarpusavyje, namuose kalbame žemaitiškai. Turime įsisąmoninti, kad kalbėti tarmiškai – nėra prastumo ženk­las. Mūsų mokyklos mokiniai supranta tarmių reikšmę ir šneka žemaitiškai, ne kartą daly­vavo respub­likiniame projek­te „Mūsų lobynai“, atstovavo Žemaitijos kraštui ir pelnė prizines vietas. Ren­ginio metu žemaitiškų eilėraščių padek­lamavo Enrika Ni­ki­tinaitė, Dai­nius Gudjonis ir Domantas Tar­vydas. 

Kalbos mūsų gyvenime užima labai svarbią vietą, nes jomis bendraujame ir per jas suvokiame pasaulį. Svetimų kalbų mokėjimas išplečia žmo­gaus suvokimo ribas, leidžia geriau suprasti pašnekovus, susipažinti su kitų šalių kultūromis, tačiau visada reikia gerbti ir mylėti savo gimtąją kalbą.

Audronė ŽUKAUSKAITĖ 

Obelyno pagrindinės mokyklos 7 klasės mokinė 

AUTORĖS nuotr.