„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

Stovykloje „Snaigutė“

„Snaigutė“ – prevencinė stovykla 1–4 klasių mokiniams, vykstanti visoje Lietuvoje. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijoje tokią stovyk­lą organizavo gimnazijos savanorės ir socialinė pedagogė.

Stovyklos tikslas – suburti mokinius prevencinei veiklai, propaguoti sveikos gyvensenos idėjas, įgyti žinių, bendravimo ir bendradarbiavimo grupėje patirties, stiprinti atsakomybę bei savarankiškumą.

Tokia stovykla bu­vo surengta ir jauniesiems šauliams.  Stovyklų metu kalbamės ir nag­rinėjame šiuolaikines prob­lemas, su kuriomis patys susiduriame. Tad bend­raminčių būryje praleistas laikas paliko neišdildomų įspūdžių. 

Nuoširdus ačiū gimnazijos savano­rėms Rugilei Daukšytei, Ga­bi­jai Pa­kal­niškytei, Irmai Kav­čins­kaitei, Alinai Petraitytei, Auš­ri­nei Ma­se­dons­kai­tei, Domantei Iva­naus­kai­tei, Beat­ri­čei Jo­kubaitytei, Kamilei Bliu­džiū­tei, Andže­likai Gerčaitei bei Ri­kan­tei Mė­li­navičiūtei.

Jurgita RUMŠIENĖ

Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos socialinė pedagogė 

AUTORĖS nuotr.