„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

Besibaigiant Žemaitijos metams

Nuo 2018 m. Lietuvoje vykdomas projektas „Kultūros pasas“. Jis skatina mokinių kultūros pažinimo įpročius, plečia kultūrinę patirtį. 

Obelyno pagrindinės mokyklos mokiniai taip pat dalyvauja šiame projekte. Šilalės kultūros centras, be­si­baigiant Žemaitijos metams, pakvietė mūsų mo­kyk­los 5–10 klasių mokinius susipažinti su Žemaitijos regio­no etnine kultūra per įvairias edukacijas: tradicinius šo­kius, ratelius, žaidimus bei amatus. Mokėmės liaudies šokių „Kiaulė grikiuos“, „Ci­ce­­liu­kė marce­liukė“, o vik­­rumą išbandėme žemaitiškuose žaidimuose „Per­kūns šau­­da“, „Susisuk į pak­lodę“, „Kas toliau nušoks?“

Susipažinome su tradiciniais Že­mai­­tijos amatais bei patys juos išban­dėme. Mergaitės mokėsi pasigaminti kalėdinių atvirukų, berniukai – nesudėtingų medinių žaislų. Kiti da­rė vaškines žvakes, vėlė iš vilnos. Ren­gi­nio metu pa­sigamintus darbelius ga­­lėjome parsivežti namo. 

Evelina KULIKAUSKAITĖ 

Obelyno pagrindinės mokyklos 10 klasės mokinė 

AUTORĖS nuotr.