„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

Tolerancijos švyturys – Pajūralio mokykloje

1995-aisiais lapkričio 16-ąją UNESCO paskelbė tarptautine tolerancijos diena. Nuo tada ją mini daugelis demokratinių valstybių. Tarptautinė komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti (Tarptautinė istorinio teisingumo komisija) nuo 2003 m. tarptautinės tolerancijos dienos paminėjimą kasmet inicijuoja ir Lietuvoje. Tai yra Tarptautinės istorinio teisingumo komisijos įgyvendinamos švietimo apie totalitarinių režimų nusikaltimus, nusikaltimų žmogiškumui prevencijos ir tolerancijos ugdymo programos dalis. Šiųmetės tarptautinės tolerancijos dienos simbolis – švyturys.

Švyturys, kaip simbolis, reiškia pagalbą, nes rodo kelią laivams, ieškantiems kranto, padeda neužplaukti ant seklumos. Taip ir žodis tolerancija savo pras­me reiškia pakantumą, suteikia gebėjimą visuomenei sugyventi taikiai, priimti kitokį žmogų, kitokius požiūrius. Kaip  švyturys yra saugus kelias laivams, taip tolerancija yra svarbi žmonėms. Būtent jos suvokimas skatina pakantumą, gebėjimą išlaikyti pagarbą, nepaisant skirtingų pažiūrų, tautybės, rasės, religijos.

Pasinaudodami minėtos komisijos rekomendacijomis, Pa­jūralio pagrindi­nė­je mokykloje su vyresnių klasių mokiniais istorijos ir pilietiškumo pagrindų pa­mokų metu aptarėme istorinius įvykius  nacistinėje Vokietijoje, ten vyk­dytą nepakantumo ir antirasinę politiką žydų, romų (či­gonų), psichinėmis ligomis sergančių ir neįgalių žmonių atžvilgiu. Analizavome bei diskutavome apie tai, kaip kurstomas nepakantumas iššaukė didžiulį priešiškumą, o vėliau išprovokavo masinį žmonių naikinimą. Iš kitos pusės aptarta ir Sovietų sąjungos istorija, kurioje visi turėjo būti vienodi, kur klestėjo nepakantumas kitokiam: gabesniam, kilusiam iš labiau pasiturinčios šeimos, turinčiam savo nuomonę ar kitokį požiūrį į gyvenimą. Tokioje visuomenėje neturėjo likti vietos tiems, kurie buvo kitokie ar jautėsi kitokiais. 

Savarankiškais dar­bais kai kurie mokiniai iliustravo tolerancijos/netolerancijos temą: kaip nuo žodžių gali būti pereinama prie darbų. Mokyklos fojė buvo dekoruota tolerancijos švyturiais, temą atspindinčiais piešiniais. Muzikos mokytoja, socialinė peda­go­gė metodininkė Ona Dvi­lienė tam skir­to renginio metu pri­statė Tolerancijos him­ną, švyturio simbolį ir atskleidė tolerancijos žodžio prasmę. Mokyklos direk­torės Renatos Rim­ku­vie­nės nuomone, svarbiausia, jog tokie įgaliojantys diskursai visuomenėje taptų mo­kiniams vyraujančiais motyvais.

Arūnas MIKALAUSKAS 

Pajūralio pagrindinės mokyklos istorijos ir pilietiškumo pagrindų mokytojas 

Onos DVILIENĖS nuotr.