„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

Raudonas kaspinas – AIDS simbolis

Istorija – gyvenimo mokytoja, primenanti ir iš dalies paaiškinanti tam tikrus civilizacijos iššūkius. Atsimenamas ir pragaištingas XIV amžius, kuomet siautusi maro epidemija nušlavė apie trečdalį Europos žemyno gyventojų. Praėjus apie trims šim­tams metų, paplito sifilio infekcijos, dar vadintos meilės maru, kurio sukeltą plikimą vyrai maskuodavo perukais...

XX a. iš Afrikos pasiekė žmogaus imunodeficito virusas (ŽIV). Pa­tekęs į žmogaus organizmą, ŽIV dauginasi, naikin­da­mas baltuosius kraujo kūnelius, ir pereina į vėly­vąją stadiją AIDS. Pas­tarasis pasireiškia sunkiomis ki­tomis infekcinė­mis ligomis (tuberkulioze, plau­čių uždegimu, kandidoze ir kt.) ar navikais. Iki 1995 m. ŽIV ligos kompli­kacijos JAV buvo pagrindinė 25–44 m. suaugusiųjų mirties prie­žastis. Apie 50 tūkst. amerikiečių mirė nuo su AIDS susijusių priežasčių. Kai 1995 m. patvirtinus kombinuotą tera­piją, gydymas tapo prieinamas platesniam ratui asmenų, mirčių sumažėjo nuo 38,8 tūkst. 1996 m. iki 14,5 tūkst. 2000-aisiais. Skaičiuojama, kad 2018 m. pabaigoje pasaulyje su ŽIV gyveno 37,9 mln. gyventojų. Lietuvoje iki 2019 m. sausio 1 d. užregistruoti 3172 ŽIV užsikrėtę asmenys.   

Nuo 1988-ųjų gruodžio pra­džioje minima pasaulinė AIDS diena. Pažymėdami šią datą, Užkrečiamųjų ligų ir AIDS cent­ro medikai kasmet kviečia ug­dymo įstaigas, visuomenines organizacijas bei kitas bend­ruomenes dalyvauti viktorinoje-protmūšyje „AIDS: geriau žinoti 19“.

Pajūralio pagrindinės mokyklos mokytojos Ligita Martinavičienė ir Ona Dvilienė šiemet organizavo vyresnių klasių mokiniams integruotą pamoką kitaip – jos metu intelektualiame žaidime dalyviai varžėsi, kas greičiau atsakys į klausimus apie ŽIV, jo plitimo būdus, prevenciją, gydymą, mokslo naujienas šiose srityse. Renginio dalyviai segėsi raudonus kaspinus – tarptautinius paramos, prevencijos bei solidarumo su užsikrėtusiais ŽIV ir sergančiais AIDS simbolius. Mokyk­los direktorė Renata Rimkuvienė išreiškė viltį, jog įvairiais renginiais, aktualios informacijos apie ŽIV infekciją sklaida dar labiau bus stip­rinamas vi­suomenės budrumas, padi­dės gyventojų informuotumas apie šias pavojingas ligas.

Mokinių komandos ap­dova­notos Šilalės visuomenės svei­­katos biuro įstei­g­tomis dovanomis.

Arūnas MIKALAUSKAS 

Pajūralio pagrindinės mokyklos istorijos ir pilietiškumo pagrindų mokytojas 

Onos DVILIENĖS nuotr.

Atnaujinta Penktadienis, 20 Gruodžio 2019 08:44