„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

Tarptautinė patirtis

Grupė Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos moksleivių, lydimi istorijos mokytojos Laimos Baltutienės bei socialinės pedagogės Virginijos Ševčenko, dalyvavo projekto „Erasmus+“ „Effective Schools Of Modern Age” susitikime Italijoje, Vasto mieste, į kurį, be mūsų, atvyko Lenkijos, Rumunijos, Tur­kijos ir Italijos atstovai.

Savaitės veiklas pradėjo­me mokykloje „Panti­ni – Pu­den­te“, kurioje mus svetingai pasitiko mokyklos direktorė bei mokiniai. Vyko šventinis prisistatymas, susipaži­nimo žaidimai, kurių metu mokiniai pasakojo apie save, savo šalis bei gyvenamąsias vietoves. Buvome įtraukti į įvairias veiklas, skatinančias kalbėti anglų kalba, domėtis kitomis kultūromis, dalintis tu­rima pa­tirtimi. Naudodami in­formacines technologijas, kū­rėme pristatymus apie savo šalį ir gimnaziją. Apžiūrėjome ne tik gražiausias Vasto miesto vietas, bet aplankėme ir vieną iš Italijos uostamiesčių – Pescarą bei sostinę Romą. 

Mus lydėjo saulės šiluma ir gaivus oras, kuris leido dalyvauti šeimininkų suorganizuotose veiklose. Visa tai paliko neišdildomų įspūdžių ir prisiminimų. 

Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos projekto „Erasmus+“ kelionės į Italiją dalyviai

Veikla yra finansuojama iš Mo­ky­mo­si visą gyvenimą programos, kurią Lietuvos Respublikoje ad­mi­nist­ruo­ja Švietimo mainų pa­­ramos fondas.