„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

Naudinga ir mokiniams, ir mokytojams

Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos mokytojos Sigita Olendrienė ir Kristina Katauskaitė kartu su pedagogais iš Italijos, Rumunijos, Graikijos ir Lenkijos dalyvavo pirmajame „Erasmus +“ projekto „Move your body, move your mind – developing mental skills through board, field, sports and ICT games“ – „Judink kūną, lavink protą (protinių gebėjimų lavinimas per stalo, lauko, sportinius ir IT žaidimus)“ partnerių susitikime Graikijoje, Dramos miesto pradinėje mokykloje.  

Pagrindinis projekto tikslas – dalijimasis gerąja patirtimi, kompetencijų ir gebėjimų lygio kėlimas. Mokiniai gerins bendravimą užsienio kalba, matematinius ir informacinių technologijų gebėji­mus, kurdami stalo, lauko, sportinius, IT žaidimus, susipažindami su savo bei partnerių šalių kultūriniu pa­likimu. 

Pirmojo susitikimo metu projekto dalyviai pristatė savo mokyklas, vykdomas veiklas. Mokytojai bendravo tarpusa­vyje, aptarė švietimo sistemų panašumus ir skirtumus, dalijosi darbo patirtimi, metodais, IT panaudojimo galimybėmis pamokose. Taip pat diskutavome apie tolesnes projekto veiklas, kiekvienos šalies mokytojai pristatė mokinių kurtus projekto logotipus.

Be darbinių veiklų, susipažinome su Dramos mies­to istorija, įžymiomis vie­tomis, aplankėme archeologines vietoves, amfiteatrą. Ragavome tradicinių graikiškų patiekalų, daugiau sužinojo­me apie Graikijos istoriją, kultūrą bei tradicijas.

Kristina KATAUSKAITĖ 

Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos anglų ir vokiečių kalbų mokytoja

AUTORĖS nuotr.