„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

Geriausiųjų pastangos įvertintos „Lietuvos Maximalistų“ stipendijomis

Išspausdinus informaciją apie šių metų „Lietuvos Maxi­malistų“ laureatę iš Pajūrio, sulaukėme šilališkių klau­simų, kodėl nepristatyti dar keturi laimingieji. „Maximos“ atstovė Kristina Rancaitė patikslino, jog išties tarp ša­lies geriausiųjų atrinkti dar keturi šilališkiai.

Rugsėjo 18-osios „Šilalės artojuje“ rašėme apie šiųmetę stipendininkę iš Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos Ra­milę Bartušytę. Pristatome dar keturis moksleivius, kurie šiemet pelnė „Lietuvos Maximalisto“ vardą. Tai – Liepa Ged­vilaitė ir Vilius Košys iš Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos bei Agnė Gudauskaitė ir Emilija Ašmonaitė iš Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazi­jos. 

Emilija mokosi 9 klasėje ir konkurse ryžosi dalyvauti drau­gės paraginta.

„Gyvenu Gineikiuose, turiu du jaunesnius brolius, kurie mo­kosi 7 klasėje. Laisvu laiku mėgstu dainuoti, lankau leng­vąją atletiką. Į „Maximalistų“ konkursą įsijungiau paskatinta draugės, kuri jau ne pirmus metus jame dalyvauja. Dar nesu nusprendusi, ką norėčiau studijuoti baigusi mokyklą, tačiau labai traukia medicinos sritis. Kur dėsiu laimėtą stipendiją, taip pat dar nesugalvojau, bet galiu pasakyti, kad tai yra labai geras paskatinimas judėti pirmyn ir siekti savo užsibrėžtų tikslų“, – sako mergina.  

A. Gudauskaitė mokosi IV-oje gimnazijos klasėje ir „Lietuvos Maximaliste“ tampa nebe pirmą kartą.

„Prizininke esu jau trečius metus iš eilės, todėl ir šiemet, paskelbus atranką, dėl dalyvavimo net nesuabejojau. Mane paskatino brolis Julius, nes jis taip pat ne sykį yra tapęs laimėtoju“, – pasakoja Kaltinė­nų Aleksandro Stulginskio gim­nazijos mokinė.

Ji didžiuodamasi priduria, kad Julius yra Kauno technologijos universiteto ketvirto kurso studentas, gilinasi į programų sistemas, o vyresnis už jį Evaldas jau baigė studijas Kauno technikos kolegijoje.

Agnė džiaugiasi, jog žinią apie jos sėkmę aplinkiniai priėmė labai šiltai, ji sulaukė nemažai sveikinimų bei pagyrų.

Pati mergina savo pasisekimą įvardija galimybe tobulėti ir siekti vis aukštesnių rezultatų. Savo ateitį ji sieja su biologija bei chemija, todėl šiais dalykais domisi labiausiai.

„Nors dar nesu tvirtai įsitikinusi, ką norėčiau studijuoti, širdis linksta prie sveikatos mokslų. O laisvalaikį leidžiu su gitara ir ukulėle rankose, tenka koncertuoti tiek mokykloje, tiek įvairiuose renginiuose ar konkursuose“, – sako Agnė ir priduria, kad „Maximalistų“ stipendiją panaudos asmeniniam tobulėjimui mokslo bei muzikos srityse. 

„Maximalistų“ stipendininkas V. Ko­šys – Šilalės Simono Gau­dėšiaus gimnazijos ketvirtokas. Vaikinas juokauja, jog gerai mokytis jo šeimoje yra įprastas dalykas.

„Iš keturių brolių esu jauniausias. Vyresnieji jau įgiję pro­fesijas: vienas turi ekonomikos magistro laipsnį, kitas dirba policijoje, trečias yra gydytojas rezidentas“, – savo šeimą pristato gimnazistas.

„Maximalistų“ konkursas jam taip pat ne naujiena – laimėtoju tapo antrą kartą. Baigęs mokyklą, vaikinas savo ateitį norėtų sieti su sveikatos mokslais. Žinoma, pasak jo, viskas priklausys, kaip ateinantį pavasarį pasiseks išlaikyti egzaminus. Labiausiai Viliui patinka matematika ir biologi­ja. 

Kas mėnesį gaunamą stipendiją jaunuolis planuo­ja panaudoti pramogoms ir gal­būt šiek tiek atidėti būsimoms studijoms.

L. Gedvilaitė – dvyliktokė. Ir nors „Maximalistų“ konkursas jai taip pat ne naujiena, sėkmė nusišypsojo pirmą kartą.

„Patys artimiausi žmonės ma­no laimėjimu labai džiaugėsi. Tačiau manau, kad ne visi apie tai girdėjo, gali būti, jog net ir mokytojai nežino“, – šypsosi mer­gina.

Ji džiaugiasi, jog pasiekimai gimnazijoje puikūs, todėl ir stipendiją pavyko laimėti.

Pasak Liepos, norint pasiekti užsibrėžto tikslo, svarbiausia  po pirmos nesėkmės nenuleisti rankų. Būtent tai ir lėmė, kad šiemet merginai pavyko – praėjusiais metais ji taip pat dalyvavo konkurse ir nors stipendijos tuomet negavo, nenusiminė. Tuo labiau, jog ir per­nai, ir šiemet mokymosi rezulta­tai atitiko konkurso nuos­ta­tus.

Liepai labiausiai patinka mo­kytis biologijos bei chemijos, tad savo ateitį ji linkusi sieti su biochemijos arba genetikos studijų programomis.

Visi šiųmečiai „Lietuvos Maxi­malistai“ iš mūsų rajono laimėjo pažangumo kategorijoje (85 Eur/mėn.). Ji ypatinga tuo, kad jos dalyviais gali būti mokiniai, kurių visų mokomųjų dalykų trimest­rų ar pusmečių balai nepertraukiamai trejus metus iš eilės vertinami tik 10 balų.

Konkursas „Lietuvos Maxima­listai“ – nacionalinė 1–12 klasių moksleivių skatinimo prog­rama. 

Šiemet „Lietuvos Maximalistais“ pretendavo tapti daugiau nei 500 gabių ir aktyvių mokinių, stipendijos paskirtos 98 moksleiviams, stipendijų fondą sudaro 80 tūkst. Eur.

Žydrūnė JANKAUSKIENĖ

Pašnekovų asmeninio archyvo nuotr.

Atnaujinta Penktadienis, 25 rugsėjo 2020 08:52