„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

Julius ir Arnas – konkurso nugalėtojai!

Kovo 10 d. Širvintų meno mokykloje vyko respublikinis vaikų ir mokinių dailės ir muzikos festivalis-konkursas ,,Laisvė – tai kūrybos pradas“, skirtas paminėti Lietuvos valstybingumui svarbias datas – Vasario 16-ąją ir Kovo 11-ąją. 

Šiame konkurse dalyvavo Šilalės meno mo­kyk­los mokinių tandemas – klarne­ti­ninkas Julius Šer­pe­tauskis (mo­­kytojas Algir­das Pet­rai­tis, kon­cert­meis­teris Gin­ta­ras Bar­tu­šis) ir dai­li­nin­kas Arnas Ra­ma­­naus­­kas (mo­­kyt. Ilo­­na Venc­kie­nė). Ju­lius gro­­jo, Arnas piešė.

Šilalės meno mokyklos mokiniai pasirodė geriausiai iš visų dalyvių ir pelnė laureatų vardą, taip pat apdovanoti diplomu. 

Sveikiname ir džiau­gia­mės, jog, nepaisant ka­ran­tino suvaržymų bei kitų ne­patogumų, mū­sų ugdytiniai džiu­gina puikiais pasirodymais ir garsina mokyklos bei Šilalės vardą Lie­­tu­voje.

Vaizdo klipą, kuria­me Ju­lius atlieka kon­kurso kūrinį, galima pamatyti interneto sve­tainėje: Lietuvių l. daina aranžuota L. And­riulio „Saulele motule” - YouTube. 

Andrius ZAIKAUSKAS

Šilalės meno mokyklos direktoriaus pavaduotojas ugdymui,

l. e. direktoriaus pareigas

AUTORIAUS nuotr.