„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

Sėkmingi naujo sezono startai

Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos lengva­atlečiai kartu su treneriu Severinu Čės­na dalyvavo Jurbarke vykusiose Lie­tuvos lengvosios at­letikos vaikų ir jaunučių čem­pionato varžybose. 

Šios varžybos buvo ne tik pirmosios sezono, bet ir pir­­mos sportiniame kely­je dviem jauniausiems mū­­sų gimna­zijos ats­to­vams – Gaud­rei Gusa­ro­vai­tei bei Rai­­gar­dui Trimirkai. Gaud­rė rutulio stūmimo rungtyje už­ėmė ant­rąją vietą, o Rai­gar­das 300 met­rų distan­cijos bėgime buvo trečias. Vyresniųjų, jau­nučių, grupėje ne ką prasčiau sekėsi ir rutulio stū­mikui Jus­tui Aš­monui, už­ėmusiam ant­rąją vietą. 

Augustė MIŽUTAVIČIŪTĖ

Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos mokinė 

AUTORĖS nuotr.

Atnaujinta Penktadienis, 24 rugsėjo 2021 08:36