Logo
Spausdinti šį puslapį

Gimnazistai paminėjo Lietuvos kariuomenės dieną

Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijoje tradiciškai paminėta Lietuvos kariuomenės diena. Ją kasmet organizuoja Socialinių mokslų ir fizinio ugdymo mokytojų metodinė grupė, kuri siekia ugdyti pilietiškumą, aktyvaus judėjimo svarbos suvokimą, moko sąžiningo rungtyniavimo, sa­vi­tvardos, garbingos kovos bei kilnaus elgesio principų.  

Šiais metais pagal iš anksto parengtus nuostatus 5–8 klasių mokiniai varžėsi kliūčių ruožo ir orientavimosi varžybų rungtyse, I–IV g klasių mokiniai dalyvavo krepšinio 3x3 varžybose bei viktorinoje apie Lietuvos kariuomenę. Lietuvos kariuomenės diena – didelė šventė jauniesiems šauliams, tad tądien jie dalyvavo iškilmingoje rikiuotėje, net aštuoniems gimnazijos direktorius Juozas Žymančius ir jaunųjų šaulių vadas Algimantas Dra­gūnas įteikė jaunojo šaulio pažymėjimus.

Su gimnazija visada noriai bendradarbiauja Karo prievolės komplektavi­mo tarnybos atstovai iš Klaipėdos ir Tau­ra­gės bei Pajūryje įsikūręs motorizuotosios pėstininkų brigados „Žemaitija“ brigados generolo Motiejaus Pečiulionio artilerijos batalionas. Iš šį kartą bataliono vadas plk. ltn. Tomas Naudužas bei civilių ir kariškių bendradarbiavimo vyr. specialistas Donatas Barsys lankėsi gimnazijoje bei dalyvavo renginiuose. Karo prievolės komplektavimo tarnybos ats­tovai vedė viktoriną apie Lietuvos kariuomenę, gimnazijos fojė veikė ginklų bei kario ekipuotės paroda, kurią pristatė artilerijos bataliono ugnies būrio vadai. Ypatingai šia paroda susidomėję buvo žemesniųjų klasių mokiniai. 

Sportinėse varžybose vyko įnirtinga kova. Kliūčių ruožo rungtyje pirmą vietą laimėjo 6 klasės mokinių komanda, orientavimosi rungtis sėkmingiausia buvo  aštuntokams, o krepšinio 3x3 varžybose pirmi buvo III g klasės atstovai. Viktorinoje apie Lietuvos kariuomenę geriausias žinias parodė IV ag klasės mokiniai. Kariai ir gimnazijos mokinių komanda varžėsi šaudymo bei krepšinio 5x5 rungtyse. Pergalės šlovę kariškiai leido pajusti gimnazistams – jie ne tik taikliausiai šaudė, bet ir geriausiai žaidė krepšinį.

Nuoširdžiai dėkojame Pajūrio 710 kuo­­pos jaunųjų šaulių vadui A. Dra­gū­nui, fizinio ugdymo mokytojui meto­di­nin­kui Virginijui Kazlauskiui, socialinei pedagogei metodininkei Jur­gi­tai Rum­šie­nei, istorijos mokytojai Ve­ro­ni­kai Gu­dai­tei, treneriui Rimantui Ben­džiui už Lie­­tuvos kariuomenės dienos organizavimą gimnazijoje. 

Irena TVERIJONIENĖ

Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Emilijos DIKČIŪTĖS nuotr.

2016 © „Šilalės artojas“ – Šilalės rajono laikraštis. Visos teisės saugomos