Logo
Spausdinti šį puslapį

Tarptautinis projektas į Šilalę prikvietė būrį svečių

Praėjusią savaitę Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijoje viešėjo gausus svečių iš užsienio valstybių bū­rys – vyko vienas iš Erasmus+ projekto „Travelling Raises an Inclusive Partnership“ etapų.

Pasak projekto koordinatorės mokytojos Daivos Eisimantienės, tarptautinis projektas, kurio iniciatoriai yra Slovakijos atstovai, pra­dėtas 2018-aisiais ir tu­ri būti užbaigtas 2022 m. Tačiau pandemija sugriovė visus iš anksto numatytus planus.

„Liko nedaug laiko, o mes šiuo metu vykdome tik antrąjį etapą. Tačiau ti­ki­mės, kad viskas pavyks“, – pristatydama projek­to partnerius iš Italijos, Ispanijos, Lenkijos, Slo­­va­ki­jos ir Turkijos, sa­kė pe­da­gogė. 

Iki šiol buvo pavy­kę surengti tik pirmi­nį susitikimą, kur aptartos projekto veik­los, kiekvienos šalies vizija, planai. Ši­lalės Simo­no Gau­dėšiaus gimnazija parengė Lietu­vos rekreacinio turizmo pristatymą ir jį įgyvendino pirmojo projekto etapo Italijoje metu. Iš viso projekte dalyvauja dvi mokytojos ir šešiolika mokinių. 

„Pagaliau galime susitikti gyvai, apsilankyti vieni pas kitus. Todėl skubame, nes niekas negali duoti garantijų, kad valstybių sienos vėl neužsidarys. Mūsų įgyvendinamas projektas, išvertus iš anglų kalbos, reiškia, jog būtent kelionės įtraukia visą visuomenę, skatina pažinti. Žinoma, galima informacijos apie šalį susirinkti ir internetu, bet gyvi įspūdžiai, susitikimai su kitos kultūros žmonėmis, gyvenimas jų buityje yra tik­rasis pažinimas ir projekto esmė“, – neabejoja D. Eisimantienė.

Jos vadovaujama delegacija Italijoje viešėjo spalio mėnesį.

Projekto sritis – turizmas 

Kiekvienas etapas apima penkias darbo dienas, per kurias projekto dalyviai vyksta vieni pas kitus ir įgyvendina numatytas užduotis. Šešių valstybių partnerius šįkart vienija aktyvus nuotykinis turizmas, tad projekto dalyviai yra itin užimti. Projekto koordinatorė Eva Ladnakova iš Slovakijos akcentavo, jog kiekviena mokykla privalėjo įsisteigti turizmo agentūrą, kurios darbuotojai – mokiniai. 

„Mūsų mokyklos ugdymas yra trijų pakraipų: verslo, turizmo ir vadybos. Bū­tent turizmo srities studentai nuolat likdavo be projektinės veiklos. Taip gi­mė šio projekto idėja. Pagalvojome, kad būtų aktualu ir naudinga įtraukti pažintį ir su UNESCO paveldu – kiekviena šalis tokį turi. Taip pat labai svarbu ugdyti vaikų kritinį mąstymą, technologijų panaudojimą. O šiuo laikmečiu svarbiausia, kad ne tik kiekvienas projekto dalyvis, bet ir jo šeimos nariai būtų pasiskiepijęs nuo COVID-19“, – saugumo svarbą akcentavo Slovakijos atstovė.

D. Eisimantienė taip pat pabrėžė skiepijimosi svarbą ir pasidžiaugė pirmąja italų delegacijos nuotrauka, kurią lydėjo prierašas „Mes grįžtame į gyvenimą“. Dar viena šio projekto vertė – informacijos sklaida iš lūpų į lūpas. Visi projekte dalyvaujantys mokiniai yra tapę gidais, vedančiais ekskursijas savo bendraamžiams. Pavyzdžiui, šilališkiai gimnazistai jau vežėsi socialiai remtinų vaikų grupę į Varnių regioninį parką, vedė jiems ekskursiją. Gido veikla domisi ir jų bendraamžiai užsieniečiai. Štai slovakas Adamas, nors vis dar mokinys, dirba gidu.

„Dalyvavimas šiame projekte suteikia galimybę keliauti, pažinti žmones, duoda tiek teorinių žinių, tiek praktinių įgūdžių. Tad besirenkantiems profesiją, susijusią su turizmu, tai yra didžiulė patirtis“, – neabejoja vaikinas.

Nauda – visokeriopa 

Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos direktorius Stasys Norbutas pastebėjo, jog bet kokia veikla įneša naujovių į visos mokyklos bendruomenės gyvenimą.

„Nors realiai projekte dalyvauja saujelė kolektyvo, į veiklą nejučiomis įsijungia visa gimnazijos bendruomenė: mokinių šeimos, verslo objektai. Svarbu ir tai, jog tas gyvas bendravimas tebesitęsia  ir pasibaigus projektui. Mūsų mokykla jau yra dalyvausi tarptautiniuose projektuose ir iš patirties žinau, kad užsimezgę ryšiai niekur nedingsta. Tad projektinė veikla duoda daug daugiau, nei galime įsivaizduoti – mokiniai atranda įvairių galimybių, pradeda matyti pasaulį kitomis akimis, įgyja daugiau pasitikėjimo. Ir jeigu anksčiau tarptautiniai projektai būdavo rengiami tik ang­lų kalbos ugdymui, dabar veiklos plečiasi, akcentuojamas darbas komandoje, bendravimas, kūryba. Kinta ir pati žodžio „projektas“ sąvoka – prisilietusieji prie veiklos jau žino, jog projektas yra kuriantys, veikiantys žmonės, be kurių gyvenimas paprasčiausiai sustotų. Gimnazijai tai yra labai svarbu, nes tai atveria kelius įdomesniam ugdymo procesui“, – susitikimo su projekto koordinatoriais metu kalbėjo S. Nor­butas. 

Svečiai tapo „ambasadoriais“

Viešėdami Lietuvoje, drauge su šilališkiais, svečiai ne tik vykdė įvairias veik­las mokykloje, bet ir keliavo po mūsų šalį – aplankė UNESCO paveldo objektą Kuršių neriją, Kernavę, Vilniaus senamiestį, taip pat įžymesnes Šilalės rajono vietas, miesto pušyne netgi surengė orientavimosi varžybas.

Beje, kai kurie moksleiviai pirmą kartą pamatė tikrą žiemą. Štai Ispanijos atstovas Albertas neslėpė, jog išsipildė jo svajonė išvysti sniegą – lyg specialiai antrąją viešnagės dieną Lietuvos žemė buvo nuklota baltu patalu.

Kiti projekto dalyviai taip pat liko sužavėti mūsų kraštovaizdžiu ir pažadėjo būti geriausiais ambasadoriais bei perduoti visiems pažįstamiems tik pačius geriausius įspūdžius ir apie Lietuvą, ir apie Šilalę. 

Žydrūnė JANKAUSKIENĖ

Algimanto AMBROZOS nuotr.

2016 © „Šilalės artojas“ – Šilalės rajono laikraštis. Visos teisės saugomos