Logo
Spausdinti šį puslapį

Gaudėšiaus ežero paslaptis

Šiais metais Simono Gaudėšiaus gimnazija mini šimtąjį gyvavimo ju­biliejų. Graži sukaktis, todėl ir mūsų nauji darbai turi būti prasmingi. Lie­tuvių kalbos mokytojas suintrigavo žinia, jog Žemaitijoje, netoli Telšių, yra Gaudėšiaus vardu pavadintas ežeras. Šiuo atradimu pasidalino buvusi lietuvių kalbos mokytoja Aušrelė Baublienė.

Balandžio 15 d. Simono Gaudėšiaus gimnazijos Ib ir Ic klasės mokiniai išsiruošė į netradicinę  lietuvių kalbos edukacinę išvyką. Žinoma, pagrindinis kelionės tikslas buvo surasti ežerą, prisiminti S. Gaudėšių.

Išvykome apie aštuntą valandą ryto, tik nuskambėjus skambučiui į pirmą­ją pamoką. Pirmiausia aplankėme Var­nius. A. Baublienė papasakojo devin­tokams, kas sieja su Varniais Mi­ka­lojų Dauk­šą, Simoną Daukantą, Anta­ną Ba­ra­nauską, Motiejų Valančių, su­­pa­­žin­­dino su miestelio kilmės istorija. Mo­kiniai skaitė ištraukas iš klasikų kūrinių, uždainavo Vytauto Kernagio dainą „Giedu dainelę“ pagal A. Baranausko eiles.

Kelionę tęsėme ieškodami Gaudė­šiaus ežero. Pagaliau atidžiai stebėdami žemėlapį, važiuodami siauru vingiuotu keliu, pasiekėme tikslą. Prieš mus atsivėrė nuostabus vaizdas. Ežeras ne­di­delis, tačiau gražus, puikioje vieto­je, apie dešimt kilometrų nuo Telšių. Iš­si­aiškinome jo kilmę, tik gaila, kad su mūsų gimnazijos varduvininku jis neturi nieko bend­ro. Bet vis tiek likome patenkinti. Pa­si­grožėję aplinka, prisiminėme S. Gau­dė­šių. Mokiniai perskaitė jį paži­no­ju­sių žmo­nių atsiminimus: „S. Gau­dė­šius buvo vi­sų pageidaujamas, gerbiamas žmogus. Ne veltui vadindavo „Ši­la­lės Patriarchu. Tas vardas jam labai ti­ko“ (ištrauka iš atsi­minimų). Dar kartą įsitikinome, koks svarbus žmogus Šilalėje buvo S. Gau­dė­šius.

Pagaliau pasiekėme Telšius, turėjome edukacinę pamoką Žemaičių kaimo muziejuje. Maloniai praleidome valandą piešdami ant stiklo, margindami kiaušinius. 

Sugrįžome puikiai nusiteikę. Manau, jog tokia edukacija plečia mokinių akiratį, ugdo pastabumą, padeda pajausti kelionių džiaugsmą. Dėkojame mokytojai A. Baub­lienei, padėjusiai įgy­vendinti šią įdomią edukacinę išvyką.

Rasutė MAŽRIMIENĖ

Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja

AUTORĖS nuotr.

2016 © „Šilalės artojas“ – Šilalės rajono laikraštis. Visos teisės saugomos