„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

Čia prasideda istorijos

Šilalės viešojoje bibliotekoje Dariaus ir Girėno progimnazijos aštuntokai atidarė fotoistorijų parodą „Čia prasi­deda istorijos“.

Mokinių nuotraukos priverčia lankytojus susimąstyti apie artimuosius, pažįstamus ar net nežinomus žmones. Dažnai nepagalvojame, ką ap­linkiniai iš tikro mums reiškia ir kaip dėl mūsų stengiasi, neretai jie yra vieniši ir negauna tiek meilės, kiek derėtų...

Padėka organizacijai „Meno Avilys“, kuri organizuoja šį pro­jektą, bei kūrėjoms Aistei Že­gulytei ir Bertai Tilman­tai­tei už koordinavimą bei didžiulę pagalbą, fotografuojant gyvenimus. Ačiū Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos administracijai bei mokytojoms Au­relijai Betingienei ir Ingai And­rijauskienei už projekto koor­dinavimą, neišsenkančią kant­­rybę ir tikėjimą mumis. Ir, aiš­­ku, visiems draugams bei bend­ra­kla­siams, fotografavusiems ne tik statiškus daiktus ar sienas, bet ir žmones, jų gyvenimus, jausmus, perteikiant jų išgyvenimus.

Dėkojame Šilalės vieša­jai bib­liotekai už galimybę eksponuo­ti mokinių darbus, už pagalbą, rengiant parodą, ačiū tariame skaitytojų aptarnavimo skyriaus ve­dėjai Danutei Šim­kienei bei ki­toms darbuotojoms.

Čia prasideda istorijos, tad nebijokime keisti ir keistis, stenkimės įveikti visas pasitaikančias kliūtis, nes tik taip galime pasaulį padaryti geresnį.

Vykintas MYLIMAS

Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos 

8 a klasės mokinys

Bertos TILMANTAITĖS nuotr.