Savo krašto istoriją galima pažinti kitaip

Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazija dalyvauja įgyvendinant „Erasmus+“ programos strateginių partnerysčių projektą „ReCreate History through 3D, Game Design and Virtual Reality“ („Atkurkime istoriją, naudodami 3D, žaidimo kūrimas ir virtuali realybė“). Projekto koordinatorius – VšĮ „Robotikos mokykla“, jame dalyvauja partneriai iš Rumunijos, Slovėnijos ir Lietuvos.

Projektu siekiama sudominti vyresniųjų klasių mokinius savo krašto istorija, kultūriniu  paveldu, pasitelkiant šiuolaikines technologijas, ugdyti jų kūrybiškumą, komandinio darbo įgūdžius, gebėjimą tikslingai ir prasmingai naudotis šiuolaikinių informacinių technologijų teikiamomis galimybėmis. Projekto metu mokiniai iš Slovėnijos, Rumu­nijos ir Lietuvos per gimtosios kalbos, istorijos pamokas rinko medžiagą apie pasirinktą kultūros paveldo objektą, kūrė pasakojimus apie juos panaudodami istorijų pasakojimo (angl. Storytelling) technikas. Per informacinių technologijų pamokas sukurtus pasakojimus mokiniai bando perteikti naudodami 3D vizualizacijas ir 3D žaidimus. Projekto pabaigoje bus sukurta metodinė priemonė, kuria galės naudotis ir mokytojai, ir mokiniai.

Mūsų gimnazijoje vyko projekto partnerių susitikimas. Mokytojai iš Slovėnijos, Rumunijos bei mūsų gimnazijos pristatė, kaip sekėsi vesti pamokas, su kokiais sunkumais teko susidurti, dalijosi gerąja patirtimi. Projekto kordinatoriai iš VšĮ „Robotikos mokykla“ pristatė mokinių ir mokytojų tarpinės apklausos rezultatus. Daug dėmesio skirta diskusijoms, ką reikėtų patobulinti kuriamoje metodinėje medžiagoje, kaip sukurti kuo įdomesnius pasirinktų kultūros paveldo objektų 3D modelius bei su jais susijusius kompiuterinius žaidimus.

Vizito metu svečiams surengta eks­kursija po gimnaziją, kurią ve­dė gim­nazistės Evelina Gečaitė ir Do­na­ta Stasytytė: buvo pristatyta jos istorija, projekto partneriai apžiūrėjo kabinetus bei kitas edukacines erdves.

Svečiams pristatėme turtingą Lie­tuvos kultūros paveldą – pakeliui į Vilnių aplankėme Panemunės pilį.

Projekto metodinės medžiagos išbandymas vyks 2023 m. sausio mėnesį, o galutiniai rezultatai bus aptariami jau kitame susitikime Ru­munijoje.

Projektas finansuojamas Europos Ko­­mi­sijos pagal „Erasmus+“ prog­ramą.

Daiva NORBUTIENĖ

Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos anglų kalbos mokytoja

AUTORĖS nuotr.