Šilališkiai ir jų kūriniai – Prezidentūroje

Šiais metais Lietuvos pirmoji ponia Dia­na Nausėdienė inicijavo akciją „Namų jauku­mas“, kviesdama sukurti ste­buklingą šv. Ka­­lėdų nuotaiką, Prezidentūros eglę pa­puo­­šiant savo rankomis sukurtais nameliais, sim­boli­zuo­jančiais visų Lietuvos žmonių ir re­gionų vienybės jėgą. Į šią akciją įsijungė ir šilališkiai.

Šilalės meno mokyklos dailės skyriaus mokytojos eksper­tės Laimutės Rupšytės mokiniai noriai prisidėjo prie akci­jos, siūdami ir dekoruodami na­melius iš vilnos. Net berniu­kai nepabijojo paimti adatą ir išbandyti savo sugebėjimus siūti. Tad net trylikos Šila­lės meno mokyklos dailės skyriaus mokinių (Paulinos Čivins­kai­tės, Ga­bijos Lidžiūtės, Augustės Ža­dei­­kytės, Tomos Tičkutės, Emos Zorkaitės, Melitos Miche­je­vai­­tės, Gabijos Jo­kubauskytės, Sau­­lės Ast­rauskaitės, Mil­dos Ežers­­­kytės, Darjos ir Dei­man­­tės Fei­taus­kai­čių, Mil­dos Petke­vi­čiū­tės, Ernestos Šim­kutės bei Emi­­lio Grikšo) name­lių, pilnų ši­lumos ir meilės, papuošė sim­bo­linį Lietuvos Vals­tybės medį. 

Prieš Kalėdas, gruodžio 21 d., Prezidentūroje vyko šventinė popietė, į kurią iš visų savivaldybių buvo pakviesta po keletą vaikų, kūrusių dekoracijas. Daugiau nei 200 autorių ir juos lydinčių asmenų pasveikino Prezidentas Gitanas Nausėda ir pirmoji ponia D. Nau­sėdienė, etnomuzikologė Lo­re­ta Sungailienė papasakojo apie Ad­vento ir šv. Kalėdų papročius, vaikai mokėsi dainuoti liaudies dainas su folk­loro ansambliu „Vir­vytė“, taip pat stebėjo tradicinius būrimus ir minė mįsles. Smagiu popietės akcentu tapo ėjimas rateliu ir kiti bendri žaidimai. Šventę vainikavo Prezidento dovanos vaikams ir bendra nuot­rauka su pirmąja šalies pora. 

Laimutė RUPŠYTĖ

Šilalės meno mokyklos dailės mokytoja

Prezidento kanceliarijos nuotr./Robertas DAČKUS