Įgyvendins projektą „Jaunimo pulsu“

Šilalės kultūros centro atvirasis jaunimo centras nuo šių metų pradžios pradėjo įgy­vendinti projektą „Jaunimo pulsu“, kuriam finansavimą (14 tūkst. 400 eurų) skyrė Jaunimo reikalų agentūra.

Projekto tikslas – stiprinti atvirąjį darbą su jaunimu, vadovaujantis pag­rindiniais tokio darbo principais, sprendžiant mažiau gali­mybių bei motyvacijos turinčių jaunuolių įsitraukimo į profesinio orientavimo, emocinės bei fizinės sveikatos, verslumo, saviraiškos, savęs pažinimo veiklas. Atvirajame jaunimo centre bus organizuojami kompiuterinio raštingumo pagrindų mokymai, filmavimo ir fotografavimo kursai, diskusijos su įvairių profesijų atstovais, jaunuoliams bus suteikiamos individualios bei grupinės psichologo konsultacijos. Kiekvienas turės galimybę tikslingai praleisti laiką, išmokti planuoti biudžetą, atrasti mėgiamą veiklą, pažinti save bei priimti aplinkinius kartu su jų išskirtinumais.

Jaunuoliai bus supažindina­mi su individualaus darbo per­s­pektyvomis, vasarą bus organizuojamos „Naktynės“ ar­ba ki­taip – išgyvenimo stovykla. Pro­jekto lėšomis numatoma įsi­­gyti dviračių – ši transporto priemonė palengvins jaunuolių at­vykimą į užsiėmimo vietą. At­virojo jaunimo centro lankyto­jams visus metus sporto veik­­las organizuos sporto treneris. 

Projektą numatoma įgyvendinti iki gruodžio 29 d.

Orinta MERKELIENĖ

Šilalės kultūros centro socialinio darbo organizatorė

Orinta SABOCKYTĖ,

centro savanorė

Atvirojo jaunimo centro nuotr.