Ištiesta pagalbos ranka

Kvėdarnos gimnazijos mokiniai neabejingi beglobiams gyvūnams ir stengiasi pri­si­dėti prie jų gerovės įvairiausiais būdais.

Šią savaitę Kvė­darnos Kazi­mie­ro Jauniaus gim­nazijos moki­nių tarybos na­riai vy­ko į gyvū­nų prieglaudą Klaipėdoje VšĮ „Links­­mo­sios pėdutės“.

Jau nuo spalio mū­sų gimna­zis­tai auko­jo ir ne­šė įvairaus maisto, skanukų prieglaudose gyvenantiems gy­vū­­nė­liams. Kai ku­rie prie jų gerovės prisidėjo ir pinigine auka. Tokią akciją gimnazijoje inicijavo mokinių taryba, taip siekiant paminėti gyvūnų gerovės metus bei paremti gyvūnų prieglaudas, kuriose globą ir meilę gauna be šeimininkų priežiūros likę gyvūnai. 

Tokios akcijos neabejotinai ugdo atsakomybę ir meilę ne tik pačių auginamiems, bet ir namų netu­rintiems gyvūnams. Mokiniams buvo įdomu susipažinti su gyvūnais, kurie prieglaudoje yra tikrai prižiūrimi, patalpos, kur jie įkurdinti, yra tvarkin­gos, jaukios – ši prieglauda orientuota į kokybišką, o ne kiekybišką gyvūnų globą. Šiuo metu joje gyvena virš 60 gyvūnų. Ir visiems jiems reikia rūpesčio, todėl mūsų mokinių parama tikrai pravers. Be to, tokie susitikimai įrodo, kaip gera daryti gerus darbus bei padėti ne tik žmonėms, bet ir gyvūnams. Tiki­mės, kad ši akcija taps tradicine.  

Lina IVANAUSKAITĖ-BERTAŠIENĖ

Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijos socialinė pedagogė

AUTORĖS nuotr.