Įkvėpimo kurti suteikia gamta

Šilališkė Vita Kuitniauskaitė dar tik šeštokė, tačiau jos pasiekimais džiaugiasi daugelis suaugusiųjų. Mokinė su savo pieštais kūriniais dalyvavo ir laureate tapo įvairiuose tarptautiniuose bei nacionaliniuose konkursuose, o visai neseniai surengė ir pirmąją savo piešinių parodą Šilalėje.

Jaunosios menininkės teigimu, jai pie­šimas ir dailė reiškia didelį kruopštumą, kant­rybę, nebijojimą suklysti, jausmų bei minčių pateikimą, savęs parodymą kitaip. Vita piešė nuo mažens, o artimesnė pažintis su daile prasidėjo 2017 m., pirmoje klasėje ėmus lankyti Šila­lės meno mokyklą.

„Pamenu, jau pirmoje klasėje su piešiniu tema „Mes užaugome laisvi“ tapau laureate Vilniaus nacionaliniame mokinių piešinių konkurse. Tai buvo ma­no pirmas darbelis konkursui, su mo­kytoja važiavome į Seimą atsiimti dip­lomo ir prizo. Labai jaudinausi, nes apdovanojimus man įteikė tuometė Sei­mo narė Irena Degutienė. Paskui vyko ekskursija po Seimą. Tokia buvo mano me­ninės kūrybos kelio pradžia“, – pri­sime­na Vita.

Neseniai ji vėl piešė šiam nacionaliniam konkursui, o jos kūrinys vėl buvo atrinktas į parodą Seime. Pasak jaunosios menininkės, piešiniu reikėjo parodyti, kaip lietuviai prisimena, gerbia ir myli laisvę. Šilališkė pavaizdavo gatvę, kurioje yra labai daug žmonių, tarp jų – kariai, nešantys didžiulę Lie­tu­vos vėliavą.

„Mano piešiniai yra labai įvairūs: vienuose galima išvysti laisvę, pagarbą Lie­tuvai, kituose – draugystę, jausmus. La­biausiai patinka piešti laisvės tema, daž­nai atvaizduoju skirtingus metų laikus, kai kūryboje vyrauja peizažai, gyvūnai, įvairūs gamtos reiškiniai. Taip pat mano piešiniuose galima išvysti ir žmones“, – pasakoja šeštokė.

Vita teigia, jog vasarą ji sa­vo piešiniuose stengiasi įamžinti atostogų nuotaikas, keliones, ežerus, įvairias pramo­gas. Tačiau labiausiai kurti jai patinka pavasarį, nes tada viskas gimsta iš naujo. Gamta, sa­ko mergaitė, suteikia ramybę, atsipalaidavimą, ir tai ji stengiasi perteikti savo piešiniuose.

Turi jaunoji menininkė ir mėgiamą dailininką.

„Labai patiko piešti piešinį, kuris turėjo būti susijęs su Mi­kalojaus Konstan­tino Čiur­lio­nio kūryba. Nupiešiau laimės žirgus, o piešinys buvo eks­po­nuo­jamas M. K. Čiur­lio­nio dailės muziejuje Drus­ki­nin­kuose. Nuo to laiko jis tapo mano mėgs­tamu dailininku“, – tikina ji.

V. Kuitniauskaitės piešiniai ne tik sulaukia apdovanojimų įvairiuose konkursuose, bet dažnai eksponuojami kituose miestuose. O visai neseniai moksleivė surengė savo pirmąją parodą Šilalės miesto bibliotekoje. Tiesa, teigia, jog jai toks pasiūlymas buvo malonus, nors ir netikėtas.

„Labai nustebau, bet, aišku, ir apsidžiaugiau, kad mano darbus galės pamatyti biblio­tekos lankytojai. Parodoje bu­vo įvairių piešinių, pieštų nuo pat pirmos klasės iki dabar. Temos taip pat įvairios: augalai, žmonės, gamta, gyvūnai, paukščiai, peizažai. Toks įvertinimas man yra labai svarbus, o bibliotekoje vykęs renginys, kurio metu man buvo įteikta padėka, yra didžiausias paskatinimas nenustoti kurti“, – teigia Šilalės meno mokyklos auklėtinė.

Beje, pasirodo, piešimas nėra vienintelė veikla, kuri domina Vitą. Ji prisipažįsta mėgstanti kepti pyragėlius, bandeles, keksiukus, jai patinka siūti, netgi sesės lėlės turi jos siūtų drabužėlių. Tarp mokinės pomėgių yra ir muzikos klausymas bei knygų skaitymas. Ir nors kol kas Vita dar nekuria didelių bei konkrečių ateities planų, ji tikisi, kad menas iš jos užsiėmimų ir veik­los niekur nebedings.

Vesta VITKUTĖ

Nuotr. iš pašnekovės albumo