Susitikimas su menininku Andriumi Zaikausku

Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos antrų klasių mokiniai dalyvauja ilgalaikiame projekte „Laiko ženklai Ąžuo­lų gatvėje“. Viena iš praktinių veiklų buvo skirta Vasario 16-osios paminėjimui. Mąstydami apie Lietuvos ne­pri­klausomybę, projekto rengėjai susiejo ją su Šilalės Nepriklausomybės ąžuolu. Taip gimė mintis įsiklausyti į mūsų miesto istoriją bei kultūrą, susitikti su ją puoselėjančiais žmonėmis. Kad atliktų užduotis, gimnazistai turėjo naudotis me­nininko, „Giliukų“ autoriaus A. Zaikausko sukurtais žemėlapiais, kuriuose pažymėtos įstaigos, paženklintos „Gi­liu­kų“ skulp­tūrėlėmis.  

Pirmasis užduo­ties punktas buvo Šilalės meno mo­kyk­la, kur prie „Gi­liuko dailininko“ gimna­zistus pasiti­ko pats menininkas. Jis papasakojo apie sumanymą užauginti „Gi­liukus“,  kurie ir saulei šviečiant, ir lietui lyjant primena, kad kiekvienas galime prisidėti prie savo krašto gražinimo, istorijos išsaugojimo. A. Zai­­­kauskas mokiniams įteikė „Giliuko dienoraštį“ su  savo  įrašais.  

Lankydami „Gi­liukus“, gimnazistai stebėjo jų išraiškas, kalbėjosi apie menininko sumanymą. Ti­kimės, jog ši projekto veik­la paskatins mokinius domėtis savo miesto kultūra ir Lie­tuvos istorija. Dėkojame menininkui, kurio idėjų  ir talento dėka Šilalė įgauna naujų spalvų bei prasmių.

Zoja MASTEIKIENĖ

Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui

AUTORĖS nuotr.

Daugiau šioje kategorijoje: « Projekto susitikimas Konferencija Vilniuje »