Laikas kiekvienam

Paskutinę žiemos dienos popietę Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos mokytojai išsiruošė į Klaipėdą. Išvykos tikslas – apsilankyti Laikrodžių muziejuje ir Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešojoje bibliotekoje. Būtent tose erdvėse vyko 4-asis projekto „Ty­rinėjimo menas: mokomės bendruomenėje“ įgyvendinimo etapo susitikimas su ku­riančia praktike, aktore, mokytoja Evelina Šimelione. 

Laikrodžių muziejuje mokytojai išbandė interaktyvią edukaciją „Meno pinklės“ – dirbda­mi grupėse ir atlikdami užduotis, susipažino su įvairių laiko­tarpių (Renesanso, baroko, klaicizmo, modernizmo, roko­ko, eklektikos) stiliais, jiems būdingais puošybos elementais, interjero detalėmis, baldais ir, žinoma, įvairiausiais laikrodžiais. Užsiėmimų vadovė labai džiaugėsi aktyviu pedagogų įsitraukimu į veik­las. Po edukacijos mokytojai susipažino su muziejuje nuolat veikiančiomis ekspozicijomis bei šiuo metu vykstančiomis parodomis. Stebint laikrodžio atsiradimo kelią, mokinių pagamintus laikrodžius, mokytojams kilo idėjų, kokį savo sukurtą laik­rodį norėtų turėti gimnazija. Laikrodis ugdymo procese tarnautų kaip mokymo priemonė įvairių užsiėmimų metu. 

Kūrėjos Evelinos dėka mokytojai susipažino su Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės vie­­šąja biblioteka, jos erdvėmis, dirb­dami komandose aptarė tolimesnes projekto įgy­vendinimo veiklas. Su­si­ti­ki­mo refleksiją vedė mokytojos Dia­na Rupšienė ir Vero­nika Gu­dai­tė. 

Apie tai, ką veikėme, kalbė­ti lengva. Kiek sunkiau žodžiais nusakyti jausmą, išgyventas emocijas. Tai reikia patirti. Ir jei projekto įgyvendinimo me­tu randame laiko sau, mo­ky­tojui, žmogui, jis yra labai prasmingas. 

Irena TVERIJONIENĖ

Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui

AUTORĖS nuotr.

Atnaujinta Antradienis, 07 kovo 2023 08:29