„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4,50 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

Tarptautinis „Erasmus+“ projektas

Balandžio pabaigoje Šilalės Da­riaus ir Girėno progimnazijoje vie­­­šė­jo tarptautinio „Erasmus+“ pro­­jekto „Everyone is someone“ („Kiek­vie­nas yra kažkas“) dalyvių iš Ita­lijos, Graikijos, Lenkijos, Estijos bei Tur­­kijos mokinių ir mokytojų ko­mandos, da­lyvavusios įvairiose veik­lose. 

Vizito Lietuvoje metu svečiai lankėsi Dariaus ir Girėno progimnazijoje, susipažino su jos struktūra, istorija, vykdomomis veiklomis. Vėliau lankėsi savivaldybėje, jaunimo cent­re „Pulsas“, dalyvavo progimnazijos mo­kinių organizuotoje pažintinėje ekskursijoje po Šilalę.  

Projekto dalyviai kartu su kitomis Lietuvos mokyklomis dalyvavo Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos organizuojamoje tarptautinėje konferencijoje „Svarbus čia kiekvienas“. Jos tikslas – skatinti moksleivių aktyvumą, kritinį mąstymą, gebėjimą atlikti tyrimus, burtis, bendrauti, diskutuoti jaunimą

dominančiomis temomis tarptau­tiniu lygiu. Konferencija buvo skirta pasidalinti patirtimi, vykdoma veikla bei sėk­mės istorijomis mokykloje ir už jos ribų. Konferencijos dalyviai pristatė sa­vo mokyklose veikiančias savivaldas bei jų inicijuotas veiklas. Paskui seminarą vedė Kauno technologijos universiteto dėstytoja Eglė Vaičiukynaitė, pristačiusi neuromokslais ir psichologija paremtą modelį, skatinantį ateities lyderius geriau bendrauti internete. 

Svečiai dalyvavo žurnalistės, skaitmeninės rinkodaros ir komunikacijos specialistės Daivos Betingytės mokymuose, edukacijoje Klaipėdos „Kalvystės mu­ziejuje“, vyko į pažintines edukacijas Ni­doje ir Vilniuje. 

„Erasmus+“ projekto „Everyone is someone“ pagrindinis tikslas yra įtraukti jaunimą į visuomenės gyvenimą, sėk­mingai bendradarbiauti su kitų šalių atstovais. Tikimės, kad šis susitikimas prisidėjo prie jaunų žmonių tobulėjimo, gebėjimo bendrauti ir bendradarbiauti, tradicijų bei savo šalies kultūros sklaidos.

Projektas finansuojamas iš Europos Są­jungos lėšų.

Aurelija BETINGIENĖ,

projekto koordinatorė

Jurgita GRAŽINSKIENĖ,

mokytoja

Daugiau šioje kategorijoje: « Menas – ne tik teptukai ir dažai