Akcija įžiebė ir sielos žibintą

„Apšviesti Kvėdarną“ –­ tai jau trečius metus or­ganizuo­jama akcija, kuri pa­ma­žu tampa tradicine ir su­buria vis dau­giau dalyvių. Ją organizuoja Kvėdarnos Kazi­miero Jauniaus gimnazija kartu su kultūros namais. 

Prieš savaitę mažieji gimna­zijos mokiniai vyko į Kazimiero Jauniaus klėtelę-muziejų, pas­ muziejininkę Rasą Pangonienę ir mokėsi meniškai pjaus­tyti moliūgus. Muziejininkė ne tik vedė edukacijas, bet ir pasirūpino bei padovanojo vaikams mo­liūgų. Prie akcijos jau ne pirmus metus prisijungia ir netoli gimnazijos gyvenantys ketvirtoko Justino tėveliai. Jie savo ūkinėse patal­pose organizuoja mo­liūgų

skaptavimo dirb­tuvėles, iš kur moliūgėliai-žibintai nukeliauja į gimna­zijos parkelį. Ar­tė­jant Vėlinėms, iš jų  sušvinta šviesa.

Moliūgų skaptavimas vyko ir gimnazijoje. Į salę susi­rinko didelis būrys mokinių, tėvelių, mokytojų bei miestelio gyventojų. Net dvi su puse valandos truko­ kruopštus darbas,­ kuriam pasibaigus, visi­ grožėjosi grimz­diškės Daivos Dališanskienės meniškai išraižytais moliūgais.

Sudoroję­ krū­vą moliūgų, skubėjome į gimnazijos kiemą, kur jau garavo moliūgų sriuba, verdama Ligitos ir Gedimino Gedgaudų. Kojas pamiklinti ir į žaidimus įsilieti kvietė mokytojos Gražina Pameditienė ir Milda Galdikaitė-Mikašauskienė. Pažaidę bei pašokę vaišinomės nuostabaus skonio­ moliūgiene, gėrėme arbatą užkąsdami sausainiais ir pa­­mažu įžiebėme moliūgų žibintus, tarsi norėdami sustabdyti atslenkančią vakaro tamsą. Reginys visus sužavėjo, ir tai buvo daugybės žmo­nių nuopelnas: jie padėjo ir prisidėjo, kad galėtume pasimėgauti švente. Nuo­širdus ačiū visiems. 

Jurgita SKURDELIENĖ

Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

Skaivos NAVARDAUSKAITĖS nuotr.