Vokiečių kalbos dienos

2016 m. penkios Vokietijos institucijos Lietuvoje pakvietė visus, neabejingus vokiškai kultūrai ir kalbai, prisijungti prie vokiečių kalbos dienų „Ö kaip vokiškai?“, taip akcentuojant šios kalbos vaidmenį švietimo ir kultūros įstaigose, versle bei kitose gyvenimo srityse.

Šiemet prie šios iniciatyvos prisijungė ir Kvėdarnos Kazi­miero Jauniaus gimnazija. Pra­­ėjusią savaitę gimnazijos erd­­vės pasipuošė Vokietijos trispalvėmis vėliavėlėmis, balio­nais, vokiškais­ pavadinimais­ ant ka­binetų durų, vo­kiškais pasis­veiki­nimais ir atsisvei­kini­mais. Susipažin­ti, kodėl ver­ta mokytis vokiečių kal­bos, ko­kias galimybes ji­ sutei­kia,­­ pasigrožėti mokinių kur­­­tais plaka­tais ga­­lima gimnazijos­ fo­jė esan­čiame in­for­­maciniame sten­­de.

Praėjusią savaitę penktų klasių mokiniams šių eilučių autorė vokiečių kalbos mokytoja papasakojo apie Vokietiją, kokios yra vokiečių kalbos teikiamos galimybės bei nauda, taip pat pristatė vokiškų knygelių bei priemonių paro­dėlę. Penktokai savo žinias apie­ Vokietiją ir kalbą pasitik­rino viktorinoje ,,Kahoot“ prog­ramėle, kurią vedė aštun­tokai Astijus ir Gabija. Šeštokai Viltė, Gintautė, Vakarė, Gus­tė bei Orestas atliko dai­nelę­­ ,,Danke! Prima! Gut!“ Ren­gi­nio­ pabaigoje visus pa­kvietėme padainuoti vokiečių kalbos die­nų himną „Ja, ich kann“. 

Kristina KATAUSKAITĖ

Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijos vokiečių kalbos mokytoja metodininkė

AUTORĖS nuotr.