Projektas baigėsi. Kas toliau?

Kovo–rugsėjo mėnesiais vyko Šilalės kultūros centro savanorės Gabijos Jakaitės inicijuotas projektas „Pokalbiai su (ne)jaunimu“. Projektas bendrai finansuojamas pagal Europos Sąjungos programą „Europos solidarumo korpusas“, jį parengia ir įgyvendina patys jaunuoliai savo gyvenamoje vietovėje. Pokalbių tikslas – skleisti informaciją jaunimui aktua­liomis temomis: aukštojo mokslo pasiekia­mumas, savanorystė ir galimybės, jaunimo politika, žmonių lygybė, tolerancija ir bendrystė. Per septynis projekto įgyvendinimo mėnesius susitikimuose su žinomais žmonėmis dalyvavo ne vienas šimtas jaunuolių. 

Balandžio 28 d. Jaunimo reikalų agentūros projektų koor­dinatorės pareigas einanti Sol­veiga Skaisgirytė pasakojo apie „ERASMUS+“ programą. Ji nurodė esminius projekto akcentus, supažindino, kaip galima tapti projekto dalimi, kokios veiklos vykdomos ir kokį grįžtamąjį ryšį suteikia šis projektas. 

Birželio 2-ąją savanorė Sa­man­ta kalbino vieną žinomiausių Lie­tuvos sportininkų, kovotoją bei kikboksininką – Do­vydą Rimkų. Renginio dalyviai sužinojo intriguojančių asmeninio gyvenimo detalių, kasdienių iššūkių, išgirdo daug įdomių faktų apie kovotoją. Sportininkas puikiai pažįsta Šilalę, kadangi lanko savo artimuosius. Jis papasakojo apie karjeros pradžią, iš kur semiasi motyvacijos, atskleidė, kokie yra šios sporto šakos teigiami bei neigiami aspektai. 

Liepos 1 d. projekto iniciato­rė Gabija kalbino rajono merą Tadą Bartkų: palietė savivaldybių tarybų skandalą bei „Laisvės TV“ projektą „Skaidrinam“, teiravosi apie jaunimo veiklų plėt­rą rajone ir kokia yra mero nuomonė apie Šilalės jaunimo laisvalaikio poreikius. Meras pasidalijo idėjomis, kaip paversti Šilalę patrauklia jaunimui, ir netgi pasvajojo, kaip prisidėtų prie idėjų įgyvendinimo ir bend­ros miesto bei rajono vizijos, jei laimėtų aukso puodą...

Liepos 18 d. Šilalėje svečiavosi Ingrida Olendraitė – virusų molekulinės biologijos ir evoliucijos mokslų daktarė, virusų bioinformatikė. Mokslininkė dirba Kembridžo universitete, o žinių bagažu bei sukaupta gyvenimiška patirtimi dalijasi ir su mūsų tinklalaidės klausytojais. Iš Jomantų kilusi mokslininkė dalinosi vaikystės prisiminimais, pasakojo apie mokslininko profesiją ir jos ypatumus, pasidalino, su kokiais iššūkiais susidūrė COVID-19 pandemijos metu.

Liepos 19 d. pokalbiuose dalyvavo Andrius Pleikys – įmonės ,,IT galerija“ įkūrėjas ir vadovas. Andrius papasakojo, kaip aplinkiniai žmonės reagavo į jo karjeros sprendimą, kokių iššūkių galima tikėtis kitiems, besiryžtantiems sekti jo pėdomis. Taip pat pasidalino patyrimais dirbant su komanda, užsiminė apie mentorius ir kokią reikšmę jie turi jo gyvenime. Andrius atskleidė ir savo slaptą, bet pamažu realybe virstančią svajonę – nori būti pilotu. 

Paskutiniajame „Pokalbiai su (ne)jaunimu“ renginyje svečia­vosi 2022 m. Dakaro ralyje SxS kategorijoje trečiąją vietą už­ėmęs lenktynininkas Rokas Ba­ciuška. Šilališkius džiugino jo pa­sakojimai apie pasiruošimą raliui, lenktynininko kasdienybę, pagrindinius iššūkius varžybų me­tu. Rokas papasakojo apie sa­vo vaikystę, santykius su šeima, jaunimu, atskleidė savo pomėgius. Tauragėje turėdamas nuosavą autosporto erdvę ekstremaliems važiavimams, sporti­ninkas kvietė ir šilališkius apsilankyti bei susipažinti su mo­to­sportu.

Etnokultūrinės stovyklos me­tu vyko projekto kūrybinės dirb­tuvės – įamžinome šį projektą ir palikome vieną gražų prisiminimą – fotosieną!

Prie projekto įgyvendinimo prisidėjo ir Šilalės kultūros cent­ro darbuotojai – kultūros projektų vadovė Vitalija Dauk­šie­nė, kultūrinių veiklų koordinatorius, organizatorius, kultūros projektų vadovas Algirdas Šau­lys, jaunimo darbuotoja Si­mona Kanapinskaitė, vyriausioji kultūrinės veiklos vadybininkė Guoda Juškaitė, dailininkas, scenografas Vidmantas Dar­gis bei savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorė Vaida Janulevičienė.

Projekto savanoriai: Evelina Gečaitė, Goda Genutytė, Vil­tė Ky­bartaitė, Viktorija Kur­my­tė, Ne­da Šimkūnaitė, Ei­man­­tas Be­tin­gis, Domantas Bal­čiū­nas, Orinta Sabockytė, Ei­vina Pet­raus­kaitė, Samanta Vyš­­niaus­kaitė, Austėja Sto­ny­­tė, Do­nata Sta­sytytė, Emi­lija Gedvilaitė, Aus­tėja Sto­ny­tė, Ieva Valančiūtė, Jo­ris Zai­kaus­kas, Samanta Vai­či­kaus­kaitė. Ug­dančioji vadovė Urtė Bud­vy­ty­tė.

Pokalbius galima rasti „Spo­tify“, „Podbean“, „Youtube“ kanaluose.

Guoda JUŠKAITĖ

Vyriausioji kultūrinės veiklos vadybininkė

Viltės KYBARTAITĖS nuotr.