Logo
Spausdinti šį puslapį

Dionizo Poškos premija - Romui Sadauskui

Poeto ir publicisto R.Sadausko premijų kolekciją papildė ir D.Poškos premija Poeto ir publicisto R.Sadausko premijų kolekciją papildė ir D.Poškos premija

- Esu grynas dzūkas, neturiu nė žmonos žemaitės, bet žemaičių žemė man dosni premijomis, - penktadienį per „Poezijos pavasario“ popietę Bijotuose juokavo rašytojas ir publicistas, Žemaitės, Ievos Simonaitytės, Zigmo Gėlės premijų laureatas Romas Sadauskas.

Šį sykį poezijos paukštė jam atnešė dar ir Dionizo Poškos premiją, kurią už trupmenų (nors mums trupmena primena matematiką, Dzūkijoje šis žodis reiškia trupinį) poemą „Sudzievuliu“ skyrė Šilalės rajono savivaldybė. D.Poškos premija tradiciškai įteikiama už literatūros kūrinius, kuriuose atspindimi etniniai motyvai, lietuviškos tradicijos bei istorinė tautos atmintis.

„Poezijos pavasario“ paukš­tė penktadienį rajone nutūpė du kartus. Prieš pietus - Pailgočio kaime, netoli Pajūrio, Šilalės garbės piliečio Jono Biržiškio tėviškėje, po pie­tų - Bijo­tuo­se, šalia Baub­lių. Čiulbėjo Žemai­tijoje ji net palestinietiškai - savo eilėraščių gimtą­ja kalba skaitė Palestinos poetas Ibrahim Nasrallah, o išgirdęs lietuvišką jų variantą galėjai pajusti Palestinos tragedijos kvapą, kai „nelieka gyvųjų ir mirusių, kai visi tampame kankiniai“. Poezijos gerbėjai klausėsi ne tik laureato R.Sadausko, bet ir Kornelijaus Platelio (Šiauliai), Lidijos Šimkutės (Skuodo r.), Sigito Birgelio (Punskas, Lenkija), Alio Bal­bieriaus (Biržų r.) bei vietinių poetų eilių.

Skambėjo ne tik eilėraš­čiai, bet ir Laukuvos Nor­berto Vėliaus gimnazijos tra­dicinių kanklių ansamblio kanklininkių grojamos bei dainuojamos liaudiškos melodijos.

Petras DARGIS

Autoriaus nuotr.

sadausko1

J.Vilūnaitė, K.Platelis, S.Birgelis, A.Balbierius, L.Šimkutė, Marija Mažulienė, R.Sadauskas, I.Nasrallah

kanklininkes

Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos ansamblio kanklės irgi skambėjo kaip tikra poezija

Atnaujinta Antradienis, 07 birželio 2016 09:47
2016 © „Šilalės artojas“ – Šilalės rajono laikraštis. Visos teisės saugomos