Logo
Spausdinti šį puslapį

Šilalės šokėjų sėkmė „Patrepsynėje“

Gegužės viduryje Kurtuvėnų dvaro ratinėje (Šiaulių r.) jau dvyliktą kartą vyko respublikinis tradicinių šokių festivalis „Patrepsynė“. Jame dalyvavo daugiau kaip šimtas šokėjų porų iš 18 savivaldybių, atrinktų rajonų  turuose. Šilalei atstovavo 26 šokėjų poros, išrinktos per folklorinių šokių šventę-varžytuves „Šok, žemaiti, šonke“. Kurtuvėnuose kojas miklino Laukuvos Norberto Vėliaus, Pajūrio Stanislovo Biržiškio, Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijų, Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos, Kultūros centro vaikų ir jaunimo folkloro ansamblių „Gers smuoks“ ir „Smuokiuka“ bei VšĮ „Etnoklubas šokėjai (vadovės Olga Jogminienė, Giedrė Fasci, Irmina Kėblienė, Jolanta Kažukauskienė).

Tradicinio lietuviško šokio varžytuvės yra labiau šventė nei lenktynės. Šiemet poros varžėsi ne tik trijose  (pradedančiųjų, pažengusiųjų ir patyrusiųjų) šokėjų grupėse, bet ir savo krašto šokių („Grečenikė“, „Greič­polkis“) varžytuvėse. Ge­­riausi šokėjai savo mokyk­loms laimėjo liaudiškų muzikos instrumentų, o įvairių nominacijų, rėmėjų dovanų bei prizų pelnė visi dalyviai.

Šauniausia pradedančiųjų gru­pės šokėjų pora tapo Ši­lalės Da­riaus ir Girėno progimnazijos penktokai Dia­na Pudžiamytė ir Orestas Jur­čys (vad. I.Kėblienė ir J.Ka­žu­kauskienė). Jie į savo progimnaziją parvežė vieną iš vertingiausių prizų – žemaitiškas Skalmanto Barkausko kankles.

Pažengusiųjų grupėje  ant­ri buvo Šilalės kultūros cent­ro vaikų bei jaunimo folkloro grupės „Gers smuoks“ šokėjai Aistė Kulikauskaitė ir Jonas Gudauskas. Patyrusiųjų šo­kė­jų grupėje „Etnoklubo“  na­riai Guoda Rupšytė ir Ne­tas Kli­mavičius tapo nominantais - nepriekaištingai sušokę „Pol­ką tūpt“, jie pateko į geriausių šios kategorijos šokėjų penketuką.

Šauniai pasirodė visi Šilalės rajono šokėjai, o tarp nominantų puikuojasi ir jauniausi dalyviai Gabrielė Bukauskytė bei Andrius Urbonas („Smuo­kiuka“). Tarp jų taip pat pa­­teko Austėja Ignotaitė ir Eit­­vydas Budreckas („Et­no­­klu­bas“), Ur­tė Kėb­laitė bei Rokas Auryla („Gers smuoks“). Ne­priekaištingai savo šokius at­liko ir Aušrinė Vir­šilaitė bei Do­vydas Moc­kevičius („Et­no­klubas“), Justė Bu­kaus­ky­tė ir Svajūnas Pet­ro­kas (Ši­lalės Si­mono Gau­dė­šiaus gim­nazija). Pau­li­na Tu­raus­ky­tė ir Nojus Ko­no­novas (Ši­lalės Dariaus ir Gi­rėno progimnazija) bei Kor­­nelija Andrejauskaitė ir Do­­minykas Dargevičius („Et­­noklubas“) puikiai pasiro­dė pus­finaliuose. Gerus šo­kė­jų įgūdžius pademonstravo ir Pajūrio Stanislovo Bir­žiškio gimnazijos mokiniai Guo­da Griš­kutė bei Giedrius Jo­ku­baus­kas.

„Patrepsynėje“ siekiama pro­paguoti lietuvių folklori­nius šokius tarp vaikų ir jau­nimo, skatinti kultūringą bend­ravi­mą laisvalaikiu. 

Jolanta KAŽUKAUSKIENĖ, Šilalės kultūros centro folkloristė

Alvydo JANUŠEVIČIAUS, Jolantos URBONIENĖS, Guodos JUŠKAITĖS nuotr.

diana ir oretas

sokejai

Atnaujinta Antradienis, 07 birželio 2016 09:55
2016 © „Šilalės artojas“ – Šilalės rajono laikraštis. Visos teisės saugomos