„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

Chorų maratonas žada tęstis

Praėjusią savaitę Šilalę sudrebino galingi choristų balsai. Tokio renginio iki šiol nėra buvę visoje Lietuvoje. Idėja surengti suaugusiųjų chorų maratoną kilo vos prieš metus Šilalės krašto mišriam chorui pradėjusiai vadovauti Sandrai Rimkutei-Jankuvienei.

„Chorinės muzikos veikla pastarąjį dešimtmetį buvo apmirusi. Esu tikra, jog atėjo laikas Šilalėje atgaivinti chorinės muzikos kultūrą ir parodyti, kad šis muzikos žanras yra gražus ne tik patiems choris­tams“, – praūžus maratonui, sakė jo iniciatorė bei organizatorė.

Pasak muzikės, pirmojo suaugusiųjų chorų maratono metu žiūrovai buvo sujaudinti iki ašarų. Tai tik įrodo, kad muzika yra dovana. Ir šis maratonas dovanojo daug gražios muzikos bei puikių emocijų adventiniu laikotarpiu.

Respublikis renginys vyko keliose Šilalės miesto erd­vė­­se, jo ati­darymas ir užda­ry­­­mas su­rengti Šv. Pran­ciš­kaus Asy­­žiečio bažnyčioje. Ši­la­liš­­kiams kocertavo vals­tybi­nis choras „Vil­nius“ (vado­vas Ar­tū­ras Damb­raus­kas), evange­li­kų liuteronų Jo­no Tar­ti­la­vi­­čiaus Batakiečio baž­ny­čio­je ko­certinę programą dova­nojo Tauragės gospel choras „Gloria“ (vad. Rasa Le­vic­kai­tė-Šerpytienė), o Šilalės kul­tūros centro scenoje visą šeš­tadienį chorai vienas kitą keitė kone visą dieną: atėju­sieji galėjo pasiklausyti „Kris­ta­le“ iš Kretingos (vad. Kris­ti­na Ri­m­ienė), „Dangės“ ir „Can­ta­re“ iš Klaipėdos (vad. Ju­di­ta Kiaulakytė bei A. Damb­­rauskas), „Kamertono“ iš Kau­no (vad. Kęstutis Jake­liūnas), „Po­lifonijos“ iš Šiaulių (vad. Li­nas Balandis). 

Kiekvienas choras pristatė savo muzikinę programą, o maratono uždaryme pirmiausia buvo nusilenkta kompozitoriui, choro dirigentui, vargonininkui ir pedagogui Juozui Naujaliui – visi chorai atliko po vieną šio muziko kūrinį. Koncertą pradėjęs Šilalės krašto mišrus choras (vad. S. Rim­kutė-Jankuvienė ir Rasa Ra­manauskienė) užtraukė ant­­ruoju šalies himnu vadinamą „Lietuva brangi“. Po to bažnyčios skliautais nuskambėjo do­vana Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijos dekanui, kun. Sauliui Katkui – dvasininko mylimiausias kūrinys „Kur giria žaliuoja“, o šventę vaini­kavo sudėtingas ir daugiabal­sis septynių dalių Džono Ra­te­rio kūrinys „Magnificat“.

Uždarymo koncerte pasirodė ir Lietuvos kariuomenės or­kestras (vad. kapelmeisteris mjr. Egidijus Ališauskas) bei operos solistė Rasa Ulte­ra­vičiūtė. Visam šiam jungtiniam chorui bei muzikantams vadovavo Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro vyriausiasis dirigentas Tomas Amb­rozaitis. 

„Labai šaunu, jog tokie renginiai vyksta ne Klaipėdoje, Kaune ar Vilniuje, o Šilalėje. Bet reikia žinoti, kad pradėti yra lengviausia, kur kas sunkiau idėją išlaikyti ir tęsti“, – sakė T. Ambrozaitis. 

Valstybinio choro „Vilnius“, kuriame dainuoja tik profesio­nalūs muzikantai, vadovas A. Dambrauskas apie Šilalėje organizuotą renginį atsiliepia labai šiltai ir teigia esąs pasiryžęs čia sugrįžti

„Viena iš valstybinio choro „Vilnius“ misijų ir yra kocertai regionuose. Todėl visada, pasitaikius bent menkiausiai galimybei, važiuojame į rajonus“, – sako dirigentas.

Šilalės Šv. Pranciškaus Asy­žiečio parapijos klebonas kun. dekanas S. Katkus taip pat džiaugiasi ne tik specialiai jam skirtu kūriniu.

„Mag­ni­ficat“ – ne tik iškilmingas, bet ir bažnytinis kūrinys, kuris Šilalės bažnyčioje nuskambėjo labai puikiai. Tuo labiau, kad mūsų bažnyčios  akustika puiki, tad, jeigu maratonas tęsis, lauksime choristų dar kartą. Tokio lygio kolektyvų pasiklausyti reikėtų vykti į dideles koncertines sales, o dabar jie atvažiavo pas mus. Įspūdis buvo nepakartojamas“, – maratono organizatorių idėja džiaugiasi dvasininkas.

S. Rimkutė-Jankuvienė žada, jog antrasis maratonas tikrai bus.

„Dar net nesibaigus pirmajam, žinojau, kad choristų bei jų vadovų nuomonė labai palanki ir visi nori susiburti dar kartą. Tad ir kitais metais į Šilalę pakviesime profesionalių chorų iš visos Lietu­vos“, – žada įspūdingo ir išskir­tinio renginio sumanytoja. 

Ji įsitikinusi, jog tokie išskirtiniai renginiai ne tik garsina Šilalę, bet ir pritraukia į kraštą žmones, kurie apie mus galbūt išgirsta pirmą kartą, tačiau išsiveža pačius geriausius atsiliepimus. 

Žydrūnė JANKAUSKIENĖ

Algimanto AMBROZOS nuotr.

Atnaujinta Penktadienis, 06 Gruodžio 2019 14:29