„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

Entuziazmo netrūksta

Laukuvos miestelio bendruomenės šaškių-šachmatų klubas „Laukuva“ paminėjo Vasario 16-osios – Lietuvos valstybės atkūrimo ir Kovo 11-osios – Nepriklausomybės atkūrimo dienas, organizuodamas šventinius turnyrus. 

Pirmasis šaškių turnyro etapas vyko Laukuvos Norber­to Vėliaus gimnazijoje, kur jėgas išbandė mokiniai. Nugalėtoja tapo Akvilė Beinoriūtė. 

Antrasis etapas buvo skirtas „Šilalės artojo“ laikraščio skaitytojams, sprendusiems užduotis, kurias ruošė šaškių entuziastas-mėgėjas Stasys Ža­deikis. Pirmąja-antrąja vietas pasidalino Alfonsas Stasytis ir Vilius Vildžiūnas, trečiuoju prizininku tapo Arūnas Lauruška. Laimėtojai buvo apdovanoti Lietuvos Respublikos valstybinėmis vėliavomis. 

Įteikdami ap­dovanojimus, turnyro organi­zatoriai apgailestavo, kad jų rengiamiems šaškių-šachma­tų turnyrams ir klubo veiklai labai trūks­ta rajono vadovų dė­mesio. Ir pa­vyz­džiu pristatė Ra­seinių rajoną, kur tokio klubo veikla yra remia­­ma, o vyks­tant varžyboms, valdžios atstovai patys asmeniškai pagerbia dalyvius.

„Toks požiūris į prasmingai leidžiamą laisvalaikį, žmonių užimtumą maloniai nustebina, skatina dar labiau stengtis ir daryti dar daugiau. Deja, mūsų rajono vadovai tam yra abejingi“, – nusivylęs vie­nas iš turnyro organizatorių Zenonas Gedminas.

Baigiamasis šaškių-šachma­tų turnyras Kovo 11-ajai paminėti vyko Laukuvoje. Jame dalyvavo mė­gėjai iš Kražių, Kvėdarnos, Gineikių, Balsių ir šeimininkai laukuviškiai. Pa­sivaržyti nutarė ir du mokiniai – Nedas Vasiliauskas bei Gustas Rimkus, kuris buvo jau­niausias dalyvis. Vyriausiojo titulas atiteko Mečislovui Sūdžiui. Prizines vietas šaškių žaidime užėmė kra­žiškiai Bronius Dirmeikis ir Pranas Dirmeikis bei kvėdarniškis Vytau­tas Grygalis. Šachmatų lygoje nugalėtoju tapo Antanas Dabulskis, antras liko B. Dirmeikis, trečioji vieta atiteko Artūrui Kilinskui.

Džiaugiamės aktyviais klubo nariais ir žaidėjais.

Birūta VIKNIENĖ

Laukuvos miestelio bendruomenės pirmininkė 

Algimanto AMBROZOS nuotr.

Atnaujinta Antradienis, 17 Kovas 2020 08:40