„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

Pažink, atrask ir keliauk!

Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejus 2019–2020 m. finansavimui pa­­rengė ir Lietuvos kultūros tarybai pateikė 4 projektines paraiškas, ku­rios gavo finansavimą. Projektai susiję su naujausiomis technologijomis ir inovatyvumu, kraštotyrininko Vlado Statkevičiaus rankraščių iš­sau­go­jimu (knygos leidyba) bei restauravimu. Norime skaitytojus pla­čiau su­pažindinti su dviem muziejaus projektais. 

Vienas iš pirmųjų, kuris tęsiasi jau antrus metus (tęstinis projektas) ir bu­vo antrą kartą finansuotas – tai „Vir­tualus Ši­lalės gidas: kul­tū­ra ir istorija“. Vir­tualus gidas susideda iš 360 laips­nių panora­mi­nių nuot­rau­kų, kurių viena dalis yra daryta iš paukščio skrydžio. Šių nuotraukų pagalba gali­me aplankyti žymiausius Ši­la­lės krašto objektus, tokius kaip Dio­­­ni­-

zo Poš­kos Baub­lių muziejus, Šilalės Šv. Pran­­ciš­­kaus Asy­žiečio bažnyčia, Kal­tinėnų dvasingumo parkas ir Tau­tos prisikė­limo kryžius, „užlipti“ ant Ru­bi­navo, Medvėgalio, Pagrybio piliakalnių bei pa­ma­tyti kitus Šilalės krašto lankytinus objektus.

Šiuo metu gidas talpina 15 panoraminių nuotraukų iš oro ir 36 – nuo žemės. Virtualų Šilalės karšto gidą galite aplankyti ir būdami namie, adresu https://www.gidas360.lt/hmd/silalemuseum/custom/. Tikimės, kad projektas sudomins ne tik mūsų kraštiečius, bet ir svečius iš kitų šalių, kadangi projekto aprašai pateikiami ang­lų ir vokiečių kalbomis. Projektas vyko nuo balandžio iki spa­lio mėnesio.

Kitas iš finansuotų projektų – „No­ri pažinti ir atrasti? Keliauk!“ Įgy­ven­dinant jį, įsigytos interaktyvios grindys, kurios talpina apie 40 interaktyvių užsiėmimų bei žaidimų, skirtų vaikams. Interaktyvios grindys pasižymi savybėmis, kuriomis vaikai/mokiniai naudojasi formuodami požiūrį, mokydamiesi bei gilindami savo žinias ir įgūdžius. Interaktyvių grindų naudojimas suteikia galimybę mokytis žaidžiant. Darbas su interaktyviomis grindimis yra priedas teikiant informaciją iš skirtingų media šaltinių. Tai daugiafunkcė mokomoji priemonė, kuri pajungia didelę dalį mokinių veiklų: suvokiamąsias, intelektines ir motorines.

Šalia visų šių užsiėmimų buvo sukurta ir edukacinė programa „Šilalės krašto piliakalnių slėpiniai“, kurios metu vaikai/mokiniai galės susipažinti su Ši­lalės krašto piliakalniais. Projekto įgy­vendinimo laikotarpis – nuo vasario iki lapkričio mėnesio.

Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejus, įgyvendindamas projektus, siekia padidinti paslaugų įvairovę, prieinamumą bei kokybę ir laukia visų, kurie nori pažinti ar prisiminti Šilalės krašto istoriją bei kitaip keliauti po Šilalės kraštą.

Projektus iš dalies finansuoja:

Atnaujinta Antradienis, 20 spalio 2020 08:31