„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

Ateinančiais metais visi keliai ves į Bijotus

Kultūros ministerija paskelbė 2022 m. Lietuvos mažosios kultūros sostines. Viena iš jų tapo ir Bijotai. Kultūros ministerija nurodo, jog Mažųjų kultūros sostinių programa suteikia galimybę stiprinti vietos bendruomenių kultūros tradicijas, profesionalaus meno prieinamumą ir sklaidą, turtina kultūrinį gyvenimą regionuose, stiprina kultūros lauko kūrėjų tinklą. Bijotų bendruomenė, įžvelgdama Bijotų potencialą kultūros srityje, diskutuodama su seniūnija, mintį teikti paraišką Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos organizuojamame konkurse „Lietuvos mažoji kultūros sostinė“, anot Bijotų bendruomenės pirmininkės Lauros Žiauberytės-Pundinienės, plėtojo keletą metų, ta­čiau pirmojo šalyje Baublių muziejaus 210 m. sukaktis, kuri bus minima ateinančiais metais, paskatino imtis aktyvesnės veiklos.

Pasak bendruomenės pirmininkės, sostinės vardas – ne tik prestižas, bet ir sunkus darbas. Projekto iniciatoriai tikisi, kad šis statusas sustiprins tarpinstitucinį ir kultūrinį bendradarbiavimą, sutelks Bijotų krašto kūrėjus ir menininkus, aplinkines bendruomenes bei organizacijas, o įgyvendinant tradicines ir naujas iniciatyvas, bus kuriamas patrauklus Bijotų krašto įvaizdis, skatinama kultūrinio turizmo plėtra.

L. Žiauberytė-Pundinienė ne­abejoja, jog renginiai, plenerai ir dalyvavimas juose kurs šiltesnę, draugiškesnę atmosferą, o vietos gyventojų kultūrinis aktyvumas, kūrybingumas padės įtraukti skirtingo amžiaus ir socialinių grupių žmones. Ir, žinoma, aktualizuos vertingąsias Bijotų krašto kultūrinio bei gamtinio paveldo vertybes.

Kas paskatino dalyvauti konkurse ir kaip pasikeis Bijotų kultūrinis gyvenimas, ruošiantis reikšmingiems metams, paprašėme papasakoti Agnę Vitartaitę, rengusią paraišką.

„Bijotai – istoriniu ir gamtiniu paveldu išsiskiriantis kaimas. Nors gyventojų čia nėra daug, bet aktyviai veikia bend­ruomenė. Ilgai buvo ieškoma galimybių, kaip būtų galima perteikti Bijotų krašto išskirtinumą, dar labiau paskatinti čia atvykti turistus. Tikime, kad Mažosios kultūros sostinės statusas leis ne tik suaktyvinti kultūrinį gyvenimą, bet ir prisidės prie tam tikrų problemų sprendimo – Bijotuose matome daug perspektyvų, kurias galima išnaudoti. Šios aplinkybės ir paskatino dalyvauti konkurse „Lietuvos mažoji kultūros sostinė 2022”, – sako Agnė.

Anot jos, parengti projektą, numatyti kultūrinius renginius visiems metams, juolab, kad jie turi būti patrauklūs ne tik vietiniams, nėra lengva. Tačiau rašantys projektus jau įprato planuoti veiklas į priekį.

„Didesnis iššūkis buvo, kaip įtraukti tam tikras žmonių gru­pes, pavyzdžiui, jaunimą. Tai klausimas, kurį užduoda ne tik kaimai ir miesteliai, bet ir didieji miestai. Manau, su koman­da atlikome išties stiprų darbą – numatytos veiklos yra skir­tingos, pritaikytos įvairių žmonių grupių poreikiams. Taip pat suplanuota renginių bei iniciatyvų, kurios pritrauktų tu­ristų: be jau tradicinių Bijotų dvaro festivalio, kraštiečių šventės, yra ir visiškai naujų, iki šiol Bijotuose nematytų. Pavyzdžiui, kapelų sueiga. Liaudiškos muzikos kapela „Bijotaičiai“ per 14 veiklos metų užmezgė ryšius su kitais meno kolektyvais, kurie leis suburti dalyvius bei prijaučiančius šio žanro muzikai į nuotaikingą sueigą. Būtent ilgametis „Bijotaičių“ įdirbis ir paskatino organizuoti kapelų suei­gą.

Bijotų dvaro festivalis ir kraštiečių šventė pritraukia žiūrovų ir iš kitų miestų, jo renginiai skirti visai šeimai. Plenerai, konferencijos ar kapelų šventė skirti tikslinėms auditorijoms, jais siekiama atskleisti krašto savitumą. Kadangi norėjosi sukurti ir kažką, kas tiktų kiek­vienam turistui, atvykusiam į Bijotus, parengtas „#Walk15“ maršrutas. Pagalvota ir apie tai, jei nepavyks ištrūkti iš pandemijos gniaužtų: nemažą dalį renginių (konferencijos, knygos pristatymas, parodos ir kt.) būtų galima perkelti į virtualią erd­vę“, – teigia paraiškos rengėja A. Vitartaitė.

Kultūros ministerija per Kultūros tarybą kasmet šiam projektui (visoms Mažosioms kul­tūros sostinėms kartu pa­ėmus) skiria 50 tūkst. eurų. Tačiau kiek konkrečiai lėšų atiteks Bijotams, kol kas nežinoma – šiuo metu gautas tik Lietuvos mažosios kultūros sostinės statusas, o rudenį bus teikiama paraiška dėl finansavimo.

Beje, projekto rengėjai tikisi, kad Mažosios kultūros sostinės vardas turės ir ekonominį poveikį – Baublių muziejus bus intensyviau lankomas. O pritraukus daugiau lankytojų viliamasi labiau išplėtoti turizmo paslaugas.

Šiai minčiai pritaria ir Bijotų seniūnas Ignas Gužauskis. Pasak jo, kaip ir kasmet, seniūnija planuoja kultūrinių renginių lėšas, jos ir bus naudojamos 2022 m. Be to, anot seniūno, savivaldybė skelbia įvairias programas, todėl planuojama teikti paraišką ir gauti lėšų. Taip pat, seniūno turimais duomenimis, Šilalės savivaldybė yra įsipareigojusi skirti 20 tūkst. Eur numatytoms veik­loms, o seniūnija pasirengusi visokeriopai prisidėti, nes tikslas bendrasgarsinti Bijo­tus.

VšĮ „Šou imperijos“ vadovas, iš Bijotų kilęs Valdas Latoža taip pat džiaugiasi tokiu savo gimtinės įvertinimu: „Bijotai, turtingi savo istorija ir gražūs dabartimi, buvo nepelnytai primiršti. Todėl neabejoju, jog Mažosios kultūros sostinės vardas populiarins šį jaukų miestelį. Matyt, tai ne sutapimas, kad jau trečius metus organizuojame Bijotų dvaro festivalį, Bijotų bendruomenė draugiška ir stipri, todėl tikiu, jog pavyks padaryti daugiau negu esame sugalvoję“.

Irina SADAUSKIENĖ

Algimanto AMBROZOS nuotr.

 

Atnaujinta Penktadienis, 16 liepos 2021 08:49