„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

Ar dar ilgai džiaugsimės renginiais?

Toliau mėgaujamės kul­tū­ros vasara. Tik, reikia pri­pažinti, kažkur nuolat kirba baiminga mintis: ar „norma­liu“ gyvenimu galėsime džiaugtis dar ilgai? Šiuo me­­tu Lietuvoje gana laisvai vyks­ta daugybė renginių, bet vėl didėjantis COVID-19 at­vejų skaičius verčia sune­rimti. Deja, vis dažniau pa­si­girsta informacija ir apie vieną kitą perkeltą ar vėl at­šauktą renginį arba rei­ka­lavimą dalyvauti jame tik tu­rint Galimybių pasą. 

Su tokia mintimi praėjusį savaitgalį prasidėjo didžioji uostamiesčio Jūros šventė. Klaipėdos meras Vytautas Grub­liauskas į ją kvietė tik turinčius COVID-19 imunitetą: „Jūros šventė turi įvykti, bet tikrai nelaukiame joje nepasiskiepijusių žmonių“. Žinoma, patikrinti ir suvaldyti tokį srautą tiesiog neįmanoma – savaitgalį čia gana laisvai šurmuliavo klaipėdiečiai bei miesto svečiai, tradiciškai galėję dalyvauti koncertuose, pasirodymuose, edukacijose. 

Jūros šventė baigėsi, tačiau šventinė nuotaika uostamiesčio dar nepalieka – nuo liepos 26 d. iki 30 d. Klaipėdoje vyks Et­no­dienos, kurias organi­zuoja jau 30 metų gyvuojantis Klaipėdos miesto savivaldybės etnokultūros centras. Popietėmis ir vakarais įvairiuose senamiesčio kiemeliuose vyks renginiai, pa­rodos, diskusijos, amatininkų edukacijos. Tai – ne tik puiki proga paįvairinti kasdienybę, bet ir galimybė geriau pažinti Mažosios Lietuvos tradicijas bei paveldą. Su renginio programa susipažinti galima Klaipėdos et­nokultūros centro tinklalapyje etnocentras.lt.

Nuaidėjo dar vienas įspūdingas Medvėgalio menų ir muzikos festivalis. Ant aukščiausio Žemaitijos kalno vykstantis tradiciniu tapęs renginys jau 15-ąjį kartą sutraukė kokybiško meno mylėtojus ne tik iš mūsų rajono, aplinkinių miestų bei mieste­lių – kaip ir kasmet, atkeliavo daug žiūrovų iš visos Lietuvos. Ant Medvėgalio skambėję nemokami operos solistų bei klasikinės muzikos koncertai, spektaklis, poezijos skaitymai – atgaiva kultūros išsiilgusiems žiūrovams.

Svarbi naujiena lietuvių lite­ratūros pasaulyje: galiausiai pa­skelbtas „Pirmosios knygos“ konkurso laureatas poezijos kategorijoje – komisija (poetai M. Bu­rokas, E. Drungytė ir G. Nor­vi­las) laimėjimą skyrė M. Kir­kai ir jo rankraščiui „Dangus užsitraukia ledu“. Įdomu tai, kad „Pirmosios knygos“ konkurso po­ezijos laureatas paskelbtas tik liepą – paprastai tiek poezijos, tiek prozos laureatai skelbiami pavasarį. Šiemet pavasa­rį paskelbta tik prozos katego­rijos nugalėtoja – ja išrinkta G. Dirmauskaitė ir jos kūrinys „Pa­žeme“. Tuomet buvo pranešta, jog poezijos kategorijos rankraščių pri­ėmimas pratęsiamas. Pa­aiš­kė­jus abiem rankraščiams-laimėtojams, ruošiamasi knygų leidimui – abi jos pasirodys dar šiemet. 

Kotryna PETRAITYTĖ 

Atnaujinta Antradienis, 27 liepos 2021 10:12