„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

Savaitė su festivaliais, meno galerijomis ir filmais

Naują savaitę pasitinkame su įsi­galiojančiais griežtesniais reikala­vimais lankantis įvairiose vietose be Galimybių paso. Vis dėlto tiems, ku­­­riems (cituojant poetą An­ta­ną A. Jo­nyną) „svarbiausias iš menų nėra kirpimas“, progų ko­ky­biškai pra­leisti laiką tikrai bus – be Ga­li­mybių paso leidžiama lankytis muziejuose ir parodose, bibliotekose bei atviro­se erdvėse vyksiančiuose renginiuose, šventėse ir kituo­se susi­bū­ri­muo­se vie­šose vie­tose, kuriose dalyvauja iki 500 as­menų.

Pra­ėjusį savaitgalį pasibaigė 78-asis Ve­ne­cijos kino festivalis, kuriame apdovanojami A klasės kino kūrėjai. Čia šiemet triumfavo ir lietuvis – Lauryno Bareišos filmas „Pili­gri­mai“ išrinktas ge­riausiu konkursinės programos „Ho­ri­zontai“ filmu. Šioje kategorijoje vertinami jaunieji kino kūrėjai ir jų filmai, išsiskiriantys drąsa bei originalumu. Pagrindinį festivalio apdovanojimą –

„Auksinį liūtą“ – pelnė prancūzų režisierės Audrey Diwan drama apie abortus „L‘événement“ (angl. „Happening“).  

Vilniuje sekmadienį baigėsi du itin įdomūs festivaliai. Vienas jų – „Kreivės“, kurio pagrindinė tema Lietuvoje tikriausiai galėtų sukelti ne mažesnes audras, nei praėjusios Kaunas Pride eitynės. Festivalio programoje – Šiaurės šalių filmai bei diskusijos, dedikuotos būtent LGBTQ+ bendruomenei. Taip siekiama paskatinti tarpusavio toleranciją bei supratimą bendruomenės atžvilgiu. Kitas įdomus festivalis – Vilniaus galerijų savaitgalis, kurio metu dalyviai galėjo nemokamai aplankyti per 30 muziejų, galerijų bei eksperimentinių erdvių. 

Klaipėdoje praėjusią savaitę baigėsi tarptautinis animacijos ir videožaidimų festivalis „Blon“. Jame buvo pristaty­ti aukštos kokybės animacijos filmai bei vaizdo žaidimai, verti ir suaugusiųjų dėmesio, kadangi jų temos atspindi ir Lie­tu­voje aktualias prob­lemas: lyčių lygybę, toleranciją, laisvę. 

Klai­pė­da rugsėjį pa­skelbė „Šiuo­lai­ki­nio meno mėnesiu“. Rug­sėjo 15 d. prasidės šiuolaikinės muzikos festivalis „Per­mainų muzika“. Ja­me – net 8 šiuolaikinės ir laiko pa­tik­rintos muzikos bei kūrybos dienos, kur žiūrovai klausysis ir stebės jau pripažintus lietuvių bei užsienio autorių kūrinius ir premjeras. Festivalis tęsis iki spalio 7 d., o visą jo programą pamatyti galima internetiniu adresu koncertusale.lt.

Klaipėdos krašte rugsėjo 17 d. jau 15 kartą rengiamas tarptautinis me­nų festivalis „Plartforma“. Klai­pė­do­je, Palan­go­je ir Kretingoje vyksiančių renginių šūkis „Per­krau­nam“, kuris nurodo pagrindinę jų temą – tarpinę žmonių būseną tarp pandemijos ir postpandeminio pasaulio. Programoje – daugybė paskaitų, seminarų meno tematika, teatro, muzikos, šokio, įvairių meno projektų ir kt. Jie vyks iki spalio 1 d., o sužinoti daugiau galima tinklalapyje 2021.plartforma.lt. Dalis renginių – nemokami.

Galimybių turiningai praleisti savaitę turi ir šilališkiai. Štai ateinantį šeštadienį Padievaičio piliakalnio papėdėje rengiama Europos paveldo diena ir projektas „Įtraukiantis paveldas“,  penktadienį Kaltinėnų kultūros namuose skambės Žemaitijos vokalinių ansamblių festivalis „Atsiliepk dainoj...“ ir kt.

Kotryna PETRAITYTĖ