„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

Sėkmė pasakotojų konkurse

Jau ketvirtus metus iš eilės Šilalės kultūros centras ini­cijavo su­au­gusiųjų pasakotojų konkurso „Žodzis žo­dzį ge­na 2021“ vietinį turą. Šiemet konkursas skirtas Ma­ri­jai Gim­bu­tienei atminti. 

Druskininkuose vykusiame respub­likiniame pasakotojų konkurse dalyvavo ir vietiniame ture atrinktos trys mūsų rajono ats­tovės: bilioniškės  Elena Vis­mantienė ir Zita Gru­die­nė bei kvėdar­niškė Lai­ma Bar­­tušienė. Jos dū­ni­ninkų tarme se­kė pasakas, legendas ir porino pasakojimus iš sa­vo gyvenimo. 

E. Vismantienė (vad. Virginija Geš­tautienė) išrinkta nugalėtoja tarp legendų-padavimų pasakoto­jų. Ji apdovanota diplomu, prizais ir 100 eurų piniginiu laimėjimu. L. Bar­tu­šienė (vad. Gražina Pa­me­di­tie­nė) už links­­mą pasakojimą iš savo gy­ve­nimo pelnė specialųjį pri­zą. 

Džiaugiamės savo kraštiečių sėkme ir kviečiame visus norinčiuosius ruoštis kitam konkursui.

Ilona RAUDONIENĖ,

scenos režisierė (etnografijai)

AUTORĖS nuotr. E. Vis­man­tienė