„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

Atidarome filmų sezoną!

Dėl ru­de­niško oro vis mažiau ren­ginių bei koncertų organizuojama po atvi­ru dangumi. Ir vis dėlto sezonus jau pradėjo teatrai, apie naujas pa­rodas vis garsiau skelbia įvairūs mu­ziejai, daugiau girdėti ir apie ge­rą, kokybišką kiną. 

Praėjusią savaitę Vilniuje prasidėjo tarptautinis teatro festivalis „Sirenos“. Tai – didžiausias ir ilgiausiai gyvuojantis (nuo 2004 m.) teatro festivalis Lietuvoje, kurio metu žiūrovai gali stebėti ne tik lietuvių, bet ir Europos bei viso pasaulio kūrėjų darbus. Šiųmetinis festivalio šūkis „Nepapasakotos istorijos išnyksta“ nurodo ir jo temą, susijusią su pandemija, karantinu, per jį sustiprėjusį visuomenės susipriešinimą, susvetimėjimą: „Gyvenome pauzėje be pauzės, tyloje be tylos, bend­ravime be bendravimo, kūrėme virtualų teat­rą be teatro. Ėmė kauptis užspaustos emocijos, neišsakytos mintys. O, pasak Fernando Pessoa, istorijos, kurių niekam nepapasakojame, tiesiog išnyksta“, – teigė festivalio meno vadovė Kris­tina Savickienė. 

„Sirenos“ vyks iki spalio 6 d., daugiau informacijos – www.sirenos.lt.

Pagreitį įgavo pirmasis Lietuvoje audio festivalis „Banguoja“, kurio inicia­toriai – „Nepatogaus kino“ rengėjai. Da­lyvauti festivalyje gali visi – tereikia užsukti į www.banguoja.lt – čia iki pat spalio 31 d. nemokamai bus galima klausytis Lietuvos bei viso pasaulio kū­rėjų 17 radijo dokumentikos, tink­la­laidžių bei trumpųjų audio kūrinių. Fes­tivalio kūriniai – ir jaunų, ir jau tarptautinį pripažinimą pelniusių menininkų. 

Kaunas praėjusią savaitę iškilmingai pradėjo visoje Lietuvoje vykstantį didžiulį susitikimų ir edukacinių veik­lų maratoną. Europos paveldo dienos rengiamos net 50-yje šalių ir kasmet suburia per 30 milijonų dalyvių. Šiemet Europos paveldo dienų tema – „Įtraukiantis paveldas“, tad įvairių renginių metu bus galima atrasti arba dar sykį aplankyti gerai žinomas, bet visuomenei dažnai uždaras erdves. Kultūros paveldo departamentas, savivaldybės, kultūros įstaigos, muziejai ir nevyriau­sybinės organizacijos šiemet Lie­tu­vo­je kviečia į daugiau kaip 300 renginių. Ke­liolika iš jų – ir Tauragės regione. Ši­lališkiai praėjusį šeštadienį buvo kviečiami ant Padievaičio piliakalnio, kitą savaitę dar gali aplankyti ir susipažinti su Jurbarko Veliuonos Švč. Mer­ge­lės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia (pažintinis renginys „Veliuonos Švč. Mer­gelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia – 600 metų įtraukiančio paveldo“), užsukti į edukacijos dirbtuves Pa­ne­mu­nės pilyje, Tauragės rajone aplankyti Lan­ki­ninkų, Lomių, Trepų dvaro sodybas, Dir­gin­čių palivarko sodybų komp­leksą ir kt. Išsami renginių informacija internetiniu adresu kpd.lt/epd2021/programa.

Skaudi netektis lietuviškame fotografijos meno pasaulyje – praėjusią savaitę mirė Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas fotomenininkas Ro­mualdas Rakauskas. Jis, kaip ir fotomenininkas Antanas Sutkus, neretai buvo vadinamas Lietuvos fotografijos ikona. Menininkas nuo 1962-ųjų dalyvavo įvairiose parodose Lietuvoje ir užsienyje, surengė daugiau kaip 70 individualių parodų. R. Rakauskas iš viso pelnė daugiau kaip 85 Lietuvos bei užsienio apdovanojimus: Lietuvos nacionalinę premiją, Gedimino ordino Riterio kryžių, Lietuvos Respublikos Vyriausybės meno premiją ir kt. Visame pasaulyje vertinamo fotomenininko darbai eksponuojami Vilniaus, Paryžiaus, Niu­jor­ko ir kt. muziejuose. 

Kotryna PETRAITYTĖ