„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

Teatrų festivalis Šilalėje

Spalio 14–17 d. Šilalės kultūros centre rengiamas Teatrų festivalis, kuriame pristatomi Jurbarko, Tauragės, Telšių teatrų spektakliai, o Klaipėdos „Taško“ teatro aktorės surengs jaunimui kūrybines dirbtuves Atvirajame jaunimo centre, kur bus galima susipažinti su įvairiais teatro meno aspektais: viešuoju kalbėjimu, scenos judesiu, ritmika, improvizacija, socialine drama, forumo teatru.

Teatro meno veikla Šilalėje dar neturi gilių tradicijų, tačiau veikla vyko. 2000 m. prie Kultūros centro buvo įkurtas Šilalės rajono savivaldybės teat­ras (vadovas ir režisierius Vytautas Jankauskas). Tuo laikotarpiu pastatyti spektakliai: R. Narečionio „Operacija VAM“, B. Nušičiaus pjesė „Įtartina asmenybė“, J. Mackonio „Ledi Makbet iš Akmenės“, S. Kapnio „Plutelė ir pelės“. 

2008 m. Šilalės kultūros centre pastatytas muzikinis spektaklis „Brėmeno muzikantai“ (muz. G. Gladkovo, rež. As­tutė Noreikienė), 2009-aisiais – muzi­ki­­nis spektaklis „Spragtukas“ (muz. P. Čai­­kovskio), 2012 m. – Regimanto Kaš­kaus­ko ko­medija „Būk vyras, Džordžai“ (rež. Džiul­jeta Kareivienė), 2019 m. – miu­zik­las „Eliza“ (pagal G. B. Shaw „Pig­ma­lionas“, muz. F. Loewe, rež. Antanas Kaz­lauskas).

Šiame festivalyje Ši­­la­lės krašto žiūrovams norime pristatyti kaimyninių mies­tų mėgėjų teatrų aktualiausius spek­­tak­lius.

Spalio 14 d., 19 val., – Šilalės kultūros centro didžiojoje salėje – festivalio atidarymas ir Tauragės liaudies teatro spektak­lis – K. Čiplio-Vijūno komedija „Bobutės susipyko“ (rež. Genovaitė Urmonaitė).

Spalio 15 d., 12 val., – Telšių Žemaitės teatro vaikiškas muzikinis spektaklis „Voro galybė“ (pagal V. Kupšio pjesę, rež. Donatas Žilinskas). Spektaklis nemokamas, rodomas Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos pradinių klasių mokiniams. 

19 val. – Telšių Žemaitės teatro tragikomedija „Šventųjų gyvenimas“ (pagal P. Cvirkos romaną „Frank Kruk“, rež. D. Ži­linskas).

Spalio 16 d., 19 val., – Jurbarko K. Glins­kio teatro spektaklis, H. Kun­čiaus groteskas „Jonas Sobieskis“ (rež. Al­ber­tas Vidžiūnas, rež. asist. Danutė Bud­rytė-Samienė).

Spalio 17 d., 14 val., – festivalio uždarymas ir Šilalės kultūros centro muzikinis spektaklis „Čardašo karalienė“ (pagal E. Kalmano operetę).

Kviečiame Šilalės miesto ir krašto žiūrovus pasinaudoti galimybe ir keturias dienas paskirti teatro menui. Bilietas į visus keturis spektak­lius – vienas (galima įsigyti Kultūros cent­ro kasoje darbo dienomis, 12–14 val. ir 16–18 val., bei valandą prieš spektak­lį).

Antanas KAZLAUSKAS

Šilalės kultūros centro direktoriaus pavaduotojas