„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

Muzika – sielos draugė

Diana Diana

Ne taip seniai susibūręs Šilalės parapijos jaunimo choras jau sulau­kia teigiamų atsiliepimų – į rytines pamaldas Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje ateinantys žmonės žavisi darniais balsais bei iš­skirtinėmis giesmėmis. „Šilalės artojo“ skaitytojams pristatome šios gru­pelės nares Dianą Gailiūtę ir Rasą Ramanauskienę.

Pasak Dianos, įsijungti į šią veiklą ją paskatino gyvasis – atnaujintas tikėjimas, kurio dėka ir kilo noras giedoti, daryti tai, kas yra gera, gražu, bei domėtis tuo, kas vyksta aplinkui.

„Bažnyčioje sutikau vienuolę sesę Vitaliją, kuri pasiūlė prisijungti prie jaunimo choro grupelės, ir aš mielai sutikau. Turėjau balso repeticijos pamokų, lavinau balsą, nes norėjau išpildyti savo troškimą – giedoti bažnyčioje“, – prisipažįsta Diana.

Grupės narės puoselėja idėją bendromis jėgomis suburti vaikus, kad sekmadieniais bažnyčioje skambėtų ir jų balsai. Užduotis gana nelengva: keletą mėnesių vaikai net nesusirinkdavo į maldos namus, dėl pandemijos nebuvo galima organizuoti giesmių pamokų.

Beje, Diana ir pati dar neseniai priklausė šiai grupelei, todėl ji labai norėtų, kad veikla atgytų. Jos manymu, paskelbus apie tai ne tik socialiniuose tink­luose, bet ir rajono laikraštyje „Šilalės artojas“, galbūt jaunimas atsiliep­tų.

„Mano įsitikinimu, tai būtų prasmingas žingsnis, norint pasiekti didesnę bendruomenės dalį, nes neabejoju, kad Šilalėje yra daug aktyvaus jaunimo. Tai labai graži iniciatyva, ypač vaikams, kurie nori išmokti lavinti savo balsą, pažinti natas ir įgyti patirties“, – teigia Diana.

Mergina sako, jog buvimas bažnyčios aplinkoje bei giedojimas daro ją ypa­tingą, o per giesmę visa tai gali perduoti parapijos bendruomenei.

„Taip sukuriama jauki aplinka tarp nuostabių parapijiečių, kurie džiaugiasi mūsų pastangomis. Giedant visų balsai susilieja į vieną ritmą ir paliečia kiek­vieno iš mūsų širdį, Dievo žodis pasiekia aiškiau, jautriau. Tai yra nuostabus vienijantis ryšys, kuris ir pakylėja, ir nuramina, ir sustiprina mus“, – sako Diana.

Jos manymu, kad giesmės gražiai suskambėtų, pirmiausia reikia drąsos nebijoti eiti ir daryti, jei širdis šaukia. Jeigu žmogus neturi praktikos ar pa­tirties, bet labai nori išmokti, gali drąsiai susisiekti su chorelio vadove Rasa. Ji įvertins balsą ir galimybes giedoti.

Vargonininkė R. Ramanauskienė sako, jog idėja suburti jaunimo choro grupelę kilo tada, kai Šilalės parapijos Sumos choro vadovas Antanas Kazlauskas ir parapijos klebonas kun. Saulius Katkus paprašė pagroti Votyvos šv. Mišiose sekmadieniais. Anot Rasos, dabar jos pagrindinis tikslas – kad ateitų vaikai, besiruošiantys Pirmos Komunijos bei Sutvirtinimo sakramentams.

„Jei susiburtų jų bent dešimt, galėtume pradėti veiklą, kiekvieną sekmadienį giedoti. Žinoma, būtų smagu, kad prisijungtų grojantieji gitara, smuiku ar kitais muzikos instrumentais“, – svajonę atskleidžia Rasa.

Ir prisipažįsta, kad jos pačios muzikinė karjera, būnant vos septynerių, prasidėjo būtent nuo bažnyčios, pirmųjų muzikos akordų mokė vargonininkė vienuolė a. a. Elena. Rasa prisimena, jog pirmoji giesmė buvo ,,Jėzau, pas mane ateiki‘‘.

„Norintieji prisijungti prie mūsų gali drąsiai ateiti kiekvieną sekmadienį, dalyvauti choro grupelės giedojimo pamokose. Svarbu turėti norą pabandyti, nes dauguma vaikų yra nedrąsūs. Žinoma, ne visada iš karto viskas gali pavykti, tačiau bandyti verta.

Linkiu, jog mūsų būrelis kuo greičiau pagausėtų, ir su Dievo pagalba mums pavyks“, – kviečia muzikalius vaikus vargonininkė Rasa.

Šilalės parapijos jaunimo chore gieda ir šio rašinio autorė.

Simona KINDERYTĖ

Šilalės Simono Gaudėšiausgimnazijos 11 A klasės mokinė

Žydrūnės JANKAUSKIENĖS nuotr.

 

Atnaujinta Penktadienis, 22 spalio 2021 12:46