Logo
Spausdinti šį puslapį

Metus palydime apdovanodami labiausiai nusipelniusius

Prieš didžiąsias metų šventes kul­tūros ir pramogų pasaulyje įsi­tvir­tina ramuma – didieji renginiai, premjeros, koncertai, parodos planuo­jamos per šventes ar jau nau­jaisiais metais. Laiką iki tol ski­­ria­me mažesniems, Adventui pri­­tin­­kantiems bendruomenių su­si­­bū­rimams bei vakarojimams, 2021-uosius pa­lydime įvertindami la­biausiai menui bei kultūrai nusipel­niusius.

Praėjusią savaitę įteiktos 2021 m. Kul­tūros ministerijos premijos. Už Lietuvai svarbias bei vertingas įžvalgas, moks­linius tyrinėjimus, meno kūrinius, nuveiktus darbus bei iniciatyvas apdovanoti kūrinių autoriai, bibliotekininkai, muziejininkai, restauratoriai, mokslo darbuotojai, kultūros puoselėtojai ir kt.

Tiesa, neapsieita be šiokių tokių ne­su­tarimų: Kultūros ministerija kartu su PEN centru įsteigtą Bronio Sa­vu­­ky­no premiją šiemet įteikė žurnalo „Ne­mu­nas“ vyriausiajai redaktorei Erikai Drun­gytei – už kūrybingą bei drąsų žurnalo koncepcijos atnaujinimą, leidybi­nės tradicijos ir aktualumo dermę.

Ta­čiau kultūrologo B. Savukyno sūnus pasipiktino tokiu ministerijos sprendi­mu. Anot jo, E. Drungytės paskelbi­mas laureate yra „neįtikėtinai įžūlus ir skandalingas“ dėl jos „necenzūri­nių pasisakymų“ bei paramos buvusiai teisėjai Neringai Venckienei. Aistis I. Sa­vu­kynas kreipėsi į kultūros ministrą Si­mo­ną Kairį, žiniasklaidą, premijos tei­kimo komisijos narius, paskelbdamas, kad, jo manymu, laureatės reputacija nedera su B. Savukyno propaguotomis elgesio ir etikos normomis. Vis dėlto komisija sprendimo keisti neketina. O, anot pačios laureatės, „jei premijas pradėsime teikti pagal bet kokius žmonių įsitikinimus ar pažiūras, tada įsirašome į Baltarusijos režimą“.

Praėjusią savaitę 2021-ųjų laureatus išrinko ir Lietuvos meno kūrėjų asocia­cija, Lietuvos kinematografininkų są­jun­ga bei Lietuvos rašytojų sąjunga. Pre­­mijos skirtos poetei, prozininkei, dra­maturgei, vertėjai Ramutei Sku­čai­tei, už geriausius praėjusių metų kū­ry­bi­nius darbus šiemet pagrindinį ap­do­­vanojimą pelnė ir režisierius Al­gi­man­tas Puipa, diplomus – režisierė Gied­rė Žickytė bei Inesa Kurklietytė. Jau 31-oji Rašytojų sąjungos premija atiteko prozininkei, eseistei, dramaturgei Vaidai Juknaitei – už autobiografinę apysaką „Ta dūzgianti ir kvepianti liepa yra“.

Žadama, jog bene laukiamiausia me­tų knygų šventė – Vilniaus knygų mugė – vasario 24–27 d. šiemet vyks jau UNESCO literatūros miestu tituluotoje sostinėje. UNESCO kūrybiškų miestų tinklas įkurtas 2004 m. – štai Kaunas UNESCO dizaino miesto statusą turi jau keletą metų.

„Vilnius jau seniai norėjo tapti pasaulio knygų sostine, tačiau šis titulas skiriamas tik metams, o literatūros miesto vardas – visam laikui. Manau, kad Vilnius tokio titulo nusipelnė“, – sako Lietuvos leidėjų asociacijos vykdomoji direktorė Rūta Elijošaitytė-Kaikarė. Toks titulas Vilniui suteiktas ne tik dėl minias žmonių sutraukiančios knygų mugės – sostinėje renginių literatūrai apstu, be to, jų nuolat daugėja. Bilietai į 22-ąją Vilniaus knygų mugę jau platinami.

Gausi apdovanojimais buvo ir šila­liš­kių savaitė: jaunimo asociacija „Aps­kri­tasis stalas“ jau 7-ą kartą pagerbė aktyviausius savo narius, savivaldybės „Pa­garbos lašai“ už darbą bei atsidavimą savo kraštui įteikti dešimčiai nominantų ir kt.

Kotryna PETRAITYTĖ

2016 © „Šilalės artojas“ – Šilalės rajono laikraštis. Visos teisės saugomos