Logo
Spausdinti šį puslapį

Naujienos besiruošiant atversti 2022-ąjį lapą

„Mano laikas ribotas, aš pasi­rin­­kau meną ir grožį“, – rašė Jonas Mekas. Nepaisant to, kad dar vie­nus metus gyvenome kiek ki­taip, nei įprasta – kurį lai­ką ne­ga­lė­jome lankytis meno erd­vėse, renginiuose, o vėliau į juos ėjo­me dėvėdami kaukes ir tik tu­rė­da­mi už tikrą pasą svarbesniu ta­pu­sį Galimybių pasą, vis tik ga­li­me džiaugtis dvasiškumu turtingais 2021-aisiais. Pasirinkusieji gy­­venti su menu ir grožiu juos už­baig­ti praėjusią savaitę galėjo Lie­tu­vos miestuose vykusiuose kalė­di­niuo­se renginiuose bei mugėse.

Dvigubai gerų naujienų iš praėjusios savaitės turi Kaunas – baigėsi beveik metus trukęs „Kaunas – Europos kul­tūros sostinė 2022“ žingsnių iššūkis. Pra­nešama, jog 11 mėnesių kartu su kultūra žingsniavę miesto bei rajono gyventojai yra pasiruošę netrukus atidaryti didžiausia scena Europoje tampantį Kauną. Iššūkio „Nė žingsnio be kultūros“ metu buvo kviečiama nužingsniuoti vieną iš ypatingų Europos kultūros sostinės titulo atidarymo datų – 2022 01 22. Dalyvių žingsnius skaičiavo speciali prog­ramėlė, o iššūkis įveiktas vos per dvi savaites. Paskelbta, kad planuotas atstumas nueitas beveik 124 kartus, iš vi­so – beveik 2,5 milijardo žingsnių.

Antroji Kauno dovanota gera naujie­na – „Kaunas 2022” bendruomenių prog­ramos „Fluxus labas“ projektas „Kultūra į kiemus“ – buvo įvertintas užsienio šalyse. Projektas inicijuotas tam, jog sugrąžintų žmonėms tiesioginį ryšį ir dalinimąsi džiaugsmu su aplinkiniais bei atvežtų kultūrą tiesiai po langais. Projektas gyventojus kvietė stebėti teatro, šokio, šiuolaikinio cirko, muzikos atlikėjų pasirodymus tiesiai iš savo „ložių“ – namų balkonų. 2020 m. šis projektas buvo tarp dešimties geriausių su pandemija kovojančioje Europoje Politikos inovacijų instituto apdovanojimuose, o šiemet išrinktas unikaliausiu muzikos projektu pasaulyje „Classical: NEXT 2021 Innovation Award“ apdovanojimuose.

Ypatinga žinia ir iš Tauragės. Tauragės krašto muzie­jus „Santaka“, gavęs finansavimą iš Lie­tu­vos kultūros tarybos ir rajono savivaldybės, restauruoja italų kronikininko Aleksandro Gvanjinio kroniką (1611 m.). Pasak muziejaus specialistų, A. Gvan­jinio kronika – seniausia muziejuje esanti knyga ir vienas vertingiausių eks­ponatų. Ši knyga pirmiausiai išleista lotynų kalba (1578 m.), o 1611 m. – lenkų, joje pateikiami mišraus pobūdžio istoriniai bei geografiniai aprašymai apie Lenkijos, Lietuvos, Prūsijos istoriją nuo legendinių laikų iki XVI a. „Kro­nika“ greitai grįš iš Vilniaus universiteto bibliotekos restauratorių dirbtuvių. Eks­ponatą nuolat bus galima pamatyti Istorijos ekspozicijoje.

Kultūros ministerija kartu su partneriais tęsia Skaitymo skatinimo programą. Praėjusią savaitę patvirtintas jos įgyvendinimo 2022–2024 m. veiksmų planas. Kaip skelbiama ministerijos pranešime, pagrindiniai programos tikslai – kurti ir palaikyti skaitymą skatinančią aplinką bei užtikrinti jos prieinamumą, stiprinti mokinių skaitymo gebėjimus, formuoti teigiamą požiūrį į skaitymą bei pan. Projekto tikslą skatinti skaityti nuo pat mažų dienų atspindi šūkis „Su kiek­viena knyga – ūgteli karta!“

Kotryna PETRAITYTĖ

2016 © „Šilalės artojas“ – Šilalės rajono laikraštis. Visos teisės saugomos