Logo
Spausdinti šį puslapį

Prasidėjo Meko, Simonaitytės ir Kalantos metai

Dėl prastėjančios pandeminės situacijos šalyje kai kurios kultūros įstaigos jau pristabdė savo veiklas. Vis dėlto norisi sakyti, kad į 2022-uosius žengiame viltin­gai: šių metų planuose – daugybė reikšmingų kultūrinių renginių. Nemažai jų bus siejama su trimis iškiliais asmenimis. 2022-ieji paskelbti Ievos Simonaitytės metais, nes sausio pabaigoje minėsime kūrėjos 125-ąsias gimimo metines. 100-ųjų gimimo metų proga dar daugiau pelnyto dėmesio skirsime ir avangardo krikštatėviu vadinamam Jonui Mekui. 2022-ieji taip pat paskelbti Romo Kalantos metais – sukanka 50 metų nuo laisvės kovotojo žūties.

Sausio 6-ąją, per Tris karalius, iškilminga­me reginyje Molėtų kultūros centre aukso vainikais apdovanoti geriausi šalies liau­dies meist­rai – vaizdinės, taikomosios dailės ir kryž­dirbystės tradicijų puoselėtojai. Kon­­kur­­so ko­misija išrinko ir ge­riau­siais me­tų meistrais paskelbė vaiz­di­nės liaudies dai­lės meistrą, medžio dro­žė­ją Vytą Jau­gė­lą iš Plungės, taikomosios liau­dies dai­lės meistrę Vitą Babičienę iš Vil­niaus ir kryž­dir­bį Evaldą Kapčių iš Vilniaus. Kryž­dir­bys­tės srityje trečioji vieta atiteko Ar­vy­dui Po­ciui iš Ši­lalės. Apdovanoti ir geriausi 2020 m. meistrai, nes iškilmingą ceremoniją pernai sutrukdė pandemija. Lie­tu­vos nacionalinio kultūros centro įsteigti „Auk­so vainiko“ apdovanojimai skiriami už liaudies vaizdinę (skulptūrą, tapybą, gra­fi­ką, karpinius), tai­ko­­mą­ją dailę (tekstilės, ke­ra­mi­kos, medžio, kal­vys­tės, juvelyrikos bei papro­tinius dir­bi­nius – margučius, verbas, sodus) bei kryž­dir­bys­tę (kryžius, stogastulpius, koplytstulpius, kop­lytėles ir kitus tradicinės formos pamink­lus).

Praėjusią savaitę, minint Martyno Liud­vi­ko Rėzos 246-ąsias gimimo metines, Juod­kran­tėje įteikta kasmetinė jo vardu pava­dinta kultūros ir meno premija už nuopelnus Neringos kraštui. Ji šiemet skirta architektei, dailininkei Jūratei Bučmytei bei daili­ninkui, dizaineriui Albertui Krajinskui. Pre­mija skirta už Kuršių nerijai ir Mažosios Lie­tu­vos (Prūsų Lietuvos) kultūros tradicijai reikšmingą, aktyvią bei kūrybišką veiklą, išliekamąją vertę turinčius šiuolaikinio me­no kūrinius, etninės kultūros ir paveldo puo­selėjimą, kultūros ir meno iniciatyvas, po­puliarinančias Kuršių neriją.

Vienas pirmųjų metų kino įvykių – Vilniaus tarptautinis trumpųjų filmų festivalis – pri­stato mažiesiems žiūrovams skirtą progra­mą „Animaciniai nuotykiai“. Joje – net 10 lietuvių ir užsienio autorių istorijų, kurias išvysti bus galima sausio 12–18 d. Jie bus rodomi kino teatruose Vilniuje, Klaipėdoje, Šiau­liuose, Panevėžyje, Marijampolėje, Uk­mer­gėje, Gargžduose, Tauragėje bei virtualio­se namų kino platformose. Daugiau informa­cijos – www.filmshorts.lt.

Nauji metai prasidėjo gera žinia knygų my­lėtojams – pernai pirmąsyk surengtas virtualių literatūrinių renginių ciklas „Knygų savaitė“ vyks ir šiemet. Jis planuo­jamas vasario 14–20 d., o jo metu bus galima stebėti bei dalyvauti daugiau nei 30-yje renginių. Daug dėmesio bus skiriama tiek suaugusiųjų, tiek vaikų literatūrai. Šiemet „Knygų savaitėje“ dalyvaus 9 Lietuvos leidyklos. Renginio prog­rama dar pildoma, ją galima sekti interneti­niu adresu knygusavaite.lt.

Kotryna PETRAITYTĖ

2016 © „Šilalės artojas“ – Šilalės rajono laikraštis. Visos teisės saugomos