Logo
Spausdinti šį puslapį

Iš „Aukso vainiko“ – su apdovanojimais

Molėtų krašto muziejuje jau septynioliktą kartą vyko kasmetinis Lietuvos nacio­nalinio kultūros centro inicijuotas liaudies meno darbų konkursas-paroda „Aukso vainikas“, kurio metu išrenkami ir apdovanojami geriausi liaudies meistrai.

Konkurse vertinami penkerių metų laikotarpiu sukurti vaizduojamojo (skulptū­ra, tapyba, grafika, karpiniai) bei taikomojo (tekstilė, keramika, medžio dirbiniai, juvelyrika, paprotiniai dirbiniai – margu­čiai, verbos, sodai) meno ir kryž­dirbystės (kryžiai, stoga­stul­piai, koplytstulpiai, koplytėlės, kalvystė ir kt.) darbai. Renginyje dalyvavo Lietuvos nacionali­nio kul­tūros centro direktorius, Lietuvos tautodai­li­­nin­­kų sąjungos regioninių sky­rių ir bendrijų nariai, meno­ty­ri­nin­kai, et­no­logai, iškilūs visuomenės ir kultūros veikėjai.

Bai­gia­mo­joje konkursinėje „Auk­so vainiko“ parodoje pristatyti 28 kūrėjų – geriausių savo apskričių meistrų – vertingiausi vaizdinės liaudies dailės, skulptūros, tapybos, grafikos ir taikomųjų dailės šakų bei kryž­dirbystės kūriniai. Dviejų mū­sų rajono tautodailininkų – Al­fon­so Mauliaus ir Alvydo Po­ciaus – darbai dalyvavo konkurse ir buvo atrinkti kaip geriausi Tauragės regione. A. Mau­­lius baigiamajame konkurse apdovanotas specia­liai­siais dip­lo­mais taikomosios dai­lės srityje už 2020 ir 2021 m., A. Pocius paskelbtas trečios vietos laimėtoju už 2020 ir 2021 m. ir apdovanotas diplomais bei rankų darbo segėmis.

Kas­me­tės „Aukso vainiko“ pa­rodos išaugo į gražų renginį, kuriame ne tik skatinamas meist­rų kūrybingumas, bet ir at­kreipiamas visuomenės dėmesys į tikrąsias liaudies meno ver­tybes bei mūsų etninių tradicijų unikalumą. 

Ilona RAUDONIENĖ

Šilalės kultūros centro scenos režisierė (etnografijai)

AUTORĖS nuotr.

2016 © „Šilalės artojas“ – Šilalės rajono laikraštis. Visos teisės saugomos