Logo
Spausdinti šį puslapį

Signatarų parašai liudija jų plačią veiklą

Šilalės viešojoje bibliotekoje penktadienį atidaryta paroda „Vasario 16-osios Akto signatarų autografai profesoriaus Liudo Mažylio kolekcijoje“. Šilališkiams ją pristatė pats kolekcijos autorius – Europos Parlamento narys Liudas Mažylis.

Pasiklausyti prof. L. Mažylio į Vie­šosios bibliotekos salę, kur eksponuojami stendai su Vasario 16-osios akto signatarų parašais, laiškais, jų garbei išleistais pašto ženklais, susirinko kelios dešimtys šilališkių. Ne­didukė patalpa sunkiai talpino visus norinčiuosius išgirsti, kaip gimė unikalios kolekcijos idėja ir kiek pastangų prireikė profesoriui, kol ją įgyvendino. Pokalbis įtikino, jog Lie­tuvos tarybos nariai buvo plačios erudicijos, daug bendraujantys, įdomia veikla užsiimantys žmonės.

Prof. L. Mažylis pasakojo, kad min­tis surinkti visų 20 Lietuvos tary­bos narių, pasirašiusių Vasario 16-osios deklaraciją, parašus, jį užvaldė 2014 m.,

ruošiantis Pirmojo pasaulinio karo pradžios 100-mečio minėjimui. Pra­džią kolekcijai davė trijų signatarų parašai, rasti L. Ma­žy­lio senelio ar­chyve. Tuomet profesoriui atrodė, jog tokia kolekcija galėtų bent iš dalies pakeisti dingusį Vasario 16-osios akto originalą. Tačiau idėja nenublanko ir 2017 m. kovo 29 d. Ber­ly­no diplomatiniame archyve Vy­tauto Di­džiojo universiteto profesoriui L. Ma­­žyliui suradus lietuvių bei vokiečių kalbomis ranka rašytą nutarimą dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atkūrimo. Tuo labiau, jog, pasak europarlamentaro, dar iškilo būtinybė ir išsiaiškinti, kieno gi ranka surašytas šitas Lie­tuvai svarbus nutarimas.

„Aš žinojau, kad jį surašė signataras Jurgis Šaulys, bet tą reikėjo įrodyti. Padėti pasisiūlė Lietuvos policijos rašysenos ekspertai“,– pasakojo šilališkiams L. Mažylis apie Lietuvos istorijai svarbių įvykių atkūrimą. 

Iki šiol pavyko susekti septyniolikos Nepriklausomybės Akto signatarų pėdsakus, tačiau trijų signatarų originalių parašų jis neturi iki šiol, tad darbas tęsiasi. 

Šilališkiai su malonumu klausėsi L. Mažylio pasakojimo apie XX a. pradžios inteligentijos žiedo gyvenimą, dokumentų su originaliais parašais paiešką, uždavinėjo klausimų apie kolekcijos atsiradimą, domėjosi ir profesoriaus veikla Europos Parlamente. Gyvas bendravimas tęsėsi ir pasibaigus oficialiam parodos pristatymui – daugelis norėjo su L. Mažyliu persimesti bent kelias žodžiais ir nusifotografuoti.  

Parodą „Vasario 16-osios Akto sig­natarų autografai profesoriaus Liudo Mažylio kolekcijoje“ Šilalės viešojoje bibliotekoje galima apžiūrėti iki vasario 1 d. 

Beje, bibliotekos fondus praturtino ir profesoriaus dovanos – Vokietijoje rasto Vasario 16-osios akto originalo kopija su jo parašu bei jo knyga „Fuksai Europoje“ apie pirmųjų metų patirtį Europos Parlamente. 

Daiva BARTKIENĖ

Algimanto AMBROZOS nuotr.

2016 © „Šilalės artojas“ – Šilalės rajono laikraštis. Visos teisės saugomos