„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

Kviečia apskrities dainų šventė

515-ąjį gimtadienį Tauragė mi­nės iškilmingai – į renginių, parodų, sporto var­žybų programą įsilies ir visos ap­skrities dainų šventė, vyksianti bir­želio 3 d., kuriai suteiktas praeitį bei dabartį jun­giantis pavadinimas „Kar­šu­vos že­mės vaikai“.

Po 13 metų į mūsų kraštą vėl grįžta Tau­­ragės apskrities dainų šventė – reikš­minga, ilgametę istoriją turin­ti tautos tradicija, kurianti vienybės ir artumo jausmą. Birželio 3-iąją vyksianti Tau­ra­gės apskrities dainų šventė „Kar­šuvos že­­mės vaikai“ suburs šiuolaikinio ir liau­dies šokio šokėjus, folkloro kolektyvus, pučiamųjų instrumentų orkest­rus, cho­rus ir vokalinius ansamblius. Dainų šven­tė bus vienas didžiausių bei ryškiausių Tau­ragės miesto gimtadienio renginių. 

Mes mokame saugoti savo praeitį, semiamės išminties iš protėvių, sekame jų pavyzdžiu ir drąsiai galime sakyti, jog esame verti jų priesakų ir tęsiame krašto istoriją. O išsaugotais bei puoselėjamais liaudies kultūros lobynais didžiuojamės ir norime jais dalintis. Tad įvairių žanrų atlikėjai papildys vienas kitą – į bendrą, vieningą visumą susipins šokiai, muzika ir daina. Šventėje dalyvaus Tauragės, Jurbarko, Pagėgių ir Šilalės rajono atlikėjai – iš viso apie 2700.

Tauragės miesto šventės renginiai startuos birželio 3-iąją, 18 val., linijinių šokių programa Pilies aikštėje. Po to iškilminga eisena pajudės į Vasaros estradą, kur 19 val. prasidės apskrities dainų šventė, o 21.30 val. vakarą vainikuos Lie­tuvos akrobatinių skrydžių grupės ANBO pasirodymas.

Prieš pasitinkant šventę, Tauragės kultūros centras kvietė tęsti laiko patikrintas tradicijas ir šventės proga sukurti alėją „Tauro ragas 2022“. Tad Pilies aikštė pasipuoš įstaigų, organizacijų, bend­ruomenių, šeimų ar pavienių gyventojų sukurtais Tauro ragais – mūsų krašto istoriniu simboliu.

Šimtmečius gyvuojantis mėgėjiškas teatras ir šiandien mus moko mylė­ti darbą, laikytis doros, puoselėti tautiš­kumą. Ant šių kertinių akmenų stovi Karšuva – istorinė lietuvių žemė tarp Nemuno ir Šešuvies upių. Tauragės apskrities jaunimo ir suaugusiųjų mėgėjų teatrai birželio 4 d. susirinks į Tauragę – džiazo improvizacijomis, poezija ir netradi­ci­nėmis formomis skambanti Teatro die­na kvies atverti širdis sodriam, pamokančiam, aštriam mėgėjų teatrui.

Bir­že­lio 4-ąją Pilies kiemelyje, Kar­tų parke, Kultūros rūmuose dominuos teat­ras, skambės džiazo muzika: tęsiantis apskrities dainų šventei „Kar­šuvos žemės vaikai“, vyks teatro dienos „Teatras – Kar­šuvos žemei“ pasirodymai, kur Tau­­ra­gės, Jurbarko, Šila­lės savivaldybių mėgėjų teatrai, džiazo grupės, orkestrai pristatys spektaklius, pasakas, literatūrines-muzikines kompozicijas, muzikos kūrinius.

Tad laukiame šioje šventėje visų – Tau­ragės Vasaros estradoje bei kitose erd­vėse birželio 3–4 d. linksmins muzikantai, dainininkai, šokėjai, teatralai iš visos apskrities, tarp kurių – ir gausus būrys šilališkių.

Tauragės kultūros centro inform.