„Dūzginėlis“ – tarptautiniame folkloro festivalyje

Laukuvos kultūros namų vaikų folkloro ansamblis „Dūz­­ginėlis“ kartu su 450 dai­ni­ninkų bei šokėjų iš įvairių Bul­garijos re­­gionų, Turkijos ir Serbijos da­lyvavo tarptau­tiniame folk­­loro fes­ti­va­lyje „Etno rit­mai 2022“, ku­ris vy­ko Bul­ga­ri­jo­je. „Dūz­gi­nė­lis“ vie­nintelis ats­to­vavo Lie­­tu­vai, pri­sta­tydamas Ši­la­lės krašto liaudies dainas ir šo­­kius. 

Parodę savo bei pa­žiūrėję ki­tų šalių kolektyvų programas, aplankėme Varnos miestą, Aladžo vienuolyną, kuris XII–XIV a. buvo viena žymiausių šventovių, vie­nuolių rankomis iškaltų uoloje. Taip pat keliavome į Balčiką, kur aplankėme Rumunijos karalie­nės Ma­­rijos vasaros rezidenciją, bota­nikos sodą. Vaikščiojome ir Ka­liak­ros iškyšuliu – tai 2 kilo­metrų į Juodąją jūrą nutįsęs siauras žemės ruožas, maudėmės šiltose Juo­dosios jūros bangose.

Už šią kelionę esame dėkingi dideliam būriui rėmėjų, taip pat vaikų tėveliams. Jų dėka vaikai patyrė begalę teigiamų emocijų ir įspūdžių, kurie išliks ilgam. 

Olga JOGMINIENĖ

Folkloro kolektyvo „Dūzginėlis“ vadovė

Nuotr. iš kolektyvo albumo