Žemėlapių paroda Žadeikiuose

Minint Žemaičių kalbos metus, Žadeikiuose vyko renginys „Žemaitiški pasirokavima“. Jo metu pristatyta žemėlapių paroda „Žemaitija – istoriniuose Europos žemėlapiuose“.

Apie žemėlapių paieškas ir džiaugsmingus atradimus kalbėjo Klaipėdos regioninio valstybės archyvo Telšių filialo vedėja Alma Jankauskienė. Anot jos, iš atrastų 320 su Žemaitija siejamų žemėlapių atrinkta 50, kurie ir tapo rengiamų parodų bei spausdintos kolekcijos pagrindu. Įdomu tai, jog daugelyje žemėlapių pažymėti Raseiniai, o Žemaitijos ribos siekia Biržus ir Pas­valį.

Buvęs Žemaičių draugijos pirminin­kas, dabar Telšių bajorų draugijos vadovas Sta­sys Kasparavičius, kurio pomėgis avia­cijai, jo paties žodžiais tariant, peraugo į pomėgį nagrinėti Že­maitijos praeitį, jos piliakalnius, pa­pa­sakojo apie savo išleistas knygas „Že­­mai­­te ir“ ir „Žemaitija – paslapčių že­mė“. Jo­se skaitytojai supažindinami su Že­maitijos istorija bei žymiausiais žmonėmis. S. Kasparavičius plačiau nušvietė Žemaitijos istoriją, jos skirtumus nuo kitų Lietuvos regionų. Savo knygų autorius padovanojo Šilalės ir Žadeikių bibliotekoms, o seniūnija svečiams įteikė po knygą „Žadeikiai – dalelė gyvenimo tavo“ ir po Žadeikių ženk­lelį.

Renginio dalyvius žemaitiškomis dainomis ir muzika džiugino Gra­žinos Pa­meditienės vadovaujamas Kvė­dar­nos kultūros namų folkloro ansamb­lis „Vo­lungė“.

Žemėlapių paroda veiks iki spalio vidurio. 

Faustas MEIŽENIS

Žadeikių seniūnas

AUTORIAUS nuotr.