Minėsime Nepriklau­somybės atkūrimo dieną

Pavasaris šalyje prasidėjo akty­viai – praėjusį sekmadienį rinko­me merus ir savivaldybės tarybas, vyko Kaziuko mugė, nestigo ir kitokių ren­ginių, o ateinantį šeštadienį viso­je Lie­tuvoje rengiamasi paminėti Ko­vo 11-ąją, Lietuvos nepriklau­so­my­­bės atkūrimo dieną. 

Šiauliuose Kovo 11-osios minėjimo renginiai jau prasidėjo – savaitgalį surengta interaktyvi viktorina „Lietuva ir aš“, nuo šios savaitės pradžios vyksta edukaciniai užsiėmimai bei viktorinos mokiniams, o kovo 11-ąją Šiaulių isto­rijos muziejus miestiečius ir svečius pa­kvies į specialią ekskursiją. Mieste tą­dien vyks trispalvės žygis „Lietuva mū­sų širdyse“, bus rengiamas minėjimas Šiau­lių „Aušros“ muziejaus įkūrimo 100-mečiui.

Nepriklausomybės šventei ruošiasi ir Šilalė. Skelbiama, jog Kovo 11-osios proga rengiamas orientacinis žygis šeimoms, šaškių turnyras, kūrybinė-edukacinė popietė ,,Pinu tautišką apyrankę“. Žy­gis bus rengiamas ir Kaltinėnuose, Bi­jotuose bei Laukuvoje. Koncertai, vik­to­rinos, muzikinės popietės vyks Did­kie­myje, Kūtymuose, Traksėdyje.

Be to, Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos išvakarėse, kovo 10 d., 19 val., Šilalės kultūros centre vyks uk­rainiečių folkloro grupės „TaRuta” ir draugų paramos koncertas „Sparnai Uk­rainai”. Renginio metu bus renkamos lėšos Ukrainos dronams bei kitai technikai. Koncertas nemokamas, o jo metu vyks paramos aukcionas, kuriame bus parduodami menininkių Aušrinės Pu­dže­vytės bei Indrės Lukoševičienės darbai ,,Venecija” ir ,,Po baltą šviesą į namus”, veiks fotografijų paroda „Ukrainos vai­kai kalba“.

Vasario 25 d. Šiaulių „Polifonijos“ koncertų salėje įvyko Lietuvos suaugusiųjų chorų konkurso regioninis turas, kuriame triumfavo Šiaulių kultūros cent­ro kamerinis choras „Atžalynas“ (meno vadovas Mindaugas Žalalis). Choras sa­vo profesionalumu ir aukštu chorinio dainavimo lygiu iškovojo I laipsnio diplo­mą, o Šiaulių kultūros centro kamerinis choras „Vasara“ (meno vadovas Kornelijus Luotė) pelnė III laipsnio dip­lomą. Lie­tuvos nacionalinio kultūros centro organizuojamas Lietuvos suaugusiųjų chorų konkursas rengiamas periodiškai – likus metams iki Dainų šventės. 

Kaunas kovo mėnesį pulsuoja frankofoniška kultūra ir jos pažinimu – kauniečių ir miesto svečių laukia nemokamos paskaitos, koncertai, parodos bei filmų peržiūros. Savo sričių profesionalai atskleis prancūzakalbių šalių istorijos, politikos, kultūros, meno bei švietimo subtilybes. Kauno kino namuose „Romuvoje“ bus galima pamatyti net 5 prancūziškus filmus, filharmonija surengs prancūziškų skambesių koncertus, o frankofonijos mėnesį vainikuos prancūzų kilmės muzikantės, dainų kūrėjos bei atlikėjos Clotilde Solange ir jai akompanuojančio Edgar Sabilo nemokamas koncertas „Spalvota meilė“. 

Kultūros ministerijos premija už svarbiausius tarptautinius apdovanojimus kultūros srityje praėjusią savaitę skirta režisierei Marijai Kavtaradzei ir filmo „Tu man nieko neprimeni“ kūrybinei komandai. Filmas prestižiniame Sandanso (JAV) kino festivalyje sausio mėnesį pelnė apdovanojimą už geriausią režisūrą, o jo premjera Lietuvoje vyks rugsėjį. 

Kotryna PETRAITYTĖ